top of page
Bouwcode Kortrijk

Bouwcode Kortrijk

Stedenbouwkundige lasten Gent

Stedenbouwkundige lasten Gent

Kwaliteitsplan Malle

Kwaliteitsplan Malle

Omgevingsanalyse en strategieën Boortmeerbeek

Omgevingsanalyse en strategieën Boortmeerbeek

Inzet stedenbouwkundige lasten

Inzet stedenbouwkundige lasten

Screenen en actualiseren van de bijzondere plannen van aanleg in Aalst

Screenen en actualiseren van de bijzondere plannen van aanleg in Aalst

UNESCO bufferzones

UNESCO bufferzones

Operationele aanbevelingen voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen

Operationele aanbevelingen voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen

Beleidsplan Onroerend Erfgoed

Beleidsplan Onroerend Erfgoed

Woonplan Kortrijk

Woonplan Kortrijk

Afwegingskader niet-agrarisch hergebruik van landbouwstructuren

Afwegingskader niet-agrarisch hergebruik van landbouwstructuren

BRV Proeftuin Vlaams-Brabant

BRV Proeftuin Vlaams-Brabant

Zorgcampus Diest – opmaak inrichtingsplan en RUP

Zorgcampus Diest – opmaak inrichtingsplan en RUP

Duurzaamheidsbarometer provincie Oost-Vlaanderen

Duurzaamheidsbarometer provincie Oost-Vlaanderen

Conventant voor niet-agrarische activiteiten in voormalige agrarische gebouwen

Conventant voor niet-agrarische activiteiten in voormalige agrarische gebouwen

Afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in beschermd erfgoed

Afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in beschermd erfgoed

Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei

Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei

Groene dooradering Geel

Groene dooradering Geel

Niet-bebouwde ruimte in beschermde erfgoedgehelen

Niet-bebouwde ruimte in beschermde erfgoedgehelen

Verwevingstoets stad Gent

Verwevingstoets stad Gent

Afwegingskader voor niet-agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuren

Afwegingskader voor niet-agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuren

Instrumentarium leegstaande bedrijfsruimten

Instrumentarium leegstaande bedrijfsruimten

Inrichtingsplan, erfgoedbeheersplan en RUP voor Prosperpolder

Inrichtingsplan, erfgoedbeheersplan en RUP voor Prosperpolder

RUP Stadslandschap Brugge

RUP Stadslandschap Brugge

bottom of page