top of page
noun-arrow-2601665.png

Beleidsplan Onroerend Erfgoed

Sinds mei 2020 is Roeselare een onroerenderfgoedgemeente. De stad zet deze erkenning kracht bij door een Beleidsplan Onroerend Erfgoed op te maken. Het beleidsplan voorziet de stad van een heldere, vernieuwende visie op haar onroerend erfgoed en verankert een erfgoedreflex in haar organisatie. Zo is de stad in staat om zelf keuzes te maken en projecten te realiseren omtrent het actief behoud, gebruik en herbestemming van haar onroerend erfgoed.

De visie voor het onroerend erfgoed van Roeselare werkt op lange termijn en is integraal, geïntegreerd en gedragen.


  • Met ‘integraal’ doelen we op het incorporeren van de diversiteit aan types binnen het onroerend erfgoed. Dit gebeurt door te focussen op wat erfgoed vandaag betekent voor Roeselare en wat het in de toekomst voor de stad en haar inwoners kan betekenen. We leggen de verhaallijnen bloot die het Roeselaarse onroerend erfgoed delen, die iets vertellen over de geschiedenis, die inspireren, verbinden en engageren.


  • Het geïntegreerd benaderen van het onroerend erfgoed duidt op het actief transversaal werken. Onroerend erfgoed is, deels door haar diversiteit, verknoopt met verschillende andere beleidsdomeinen en disciplines. Het beleidsplan voorziet ambities & strategieën voor het onroerend erfgoed, die vervlochten zijn met het algemeen beleid van de stad.


  • Het is essentieel dat deze visie gedragen is. De verhalen van Roeselare leven immers vooral bij de stad en de bevolking. Via participatie- en overlegmomenten met lokale experten werden de stemmen van deze inwoners gevat.


Het tweede luik van het beleidsplan is het actieplan, dat het kader voor ontwikkeling van het onroerend erfgoed op korte termijn vormt. Het actieplan beschrijft welke stappen de stad kan zetten en welke acties zij moeten nemen om de visie te realiseren.


Om een gepaste aanpak voor al het onroerend erfgoed te formuleren, benaderden we het onroerend erfgoed op drie verschillende schaalniveaus:


  • Op stadsbreed niveau situeren we acties die van toepassing zijn op het onroerend erfgoed van Roeselare als geheel


  • Ensembles zijn erfgoedobjecten met een versnipperde eigendomsstructuur, waar een overkoepelende aanpak voor vereist is


  • Netwerken zijn verzamelingen van soortgelijke erfgoedobjecten die prominent aanwezig zijn in Roeselare en waar doorgaans eenzelfde aanpak voor geschikt is.


Voor alle acties zijn de termijn, potentiële partners, een eventuele koppeling met andere acties, de kost en eventuele subsidies of premies benoemd. Om een beeld te geven van de actie zijn hier en daar ook referentieprojecten of ondersteunde informatie toegevoegd.


Tot slot is ook weergegeven bij welke ambities uit de visie de actie aansluit. Deze koppeling vervolledigt de integrale benadering van het onroerend erfgoed, waarmee we het Beleidsplan Onroerend Erfgoed voor de onroerenderfgoedgemeente Roeselare besluiten.


Opdrachtgever:

stad Roeselare

Team: 

Jaar:

2023 - ...

Atelier Romain

beschrijving
bottom of page