top of page
noun-arrow-2601665.png

Beleidsplan Onroerend Erfgoed

Sinds mei 2020 is Roeselare een onroerenderfgoedgemeente. De stad wil deze erkenning kracht bijzetten door een Beleidsplan Onroerend Erfgoed op te maken. Het beleidsplan zal de stad voorzien van een heldere, vernieuwende visie op haar onroerend erfgoed, alsook een erfgoedreflex in haar organisatie verankeren. Het Beleidsplan Onroerend Erfgoed Roeselare zal de stad in staat stellen om zelf keuzes te maken en projecten te realiseren omtrent het actief behoud, gebruik en herbestemming van haar onroerend erfgoed.


De visie voor het onroerend erfgoed van Roeselare zal integraal, geïntegreerd en gedragen zijn. Met ‘integraal’ doelen we op het incorporeren van de diversiteit aan types binnen het onroerend erfgoed. Dit doen we door te focussen op wat erfgoed vandaag betekent voor Roeselare en wat het in de toekomst voor de stad en haar inwoners kan betekenen. We willen de verhaallijnen blootleggen die het Roeselaarse onroerend erfgoed delen, die iets vertellen over de geschiedenis, die inspireren, verbinden en engageren.


Het geïntegreerd benaderen van het onroerend erfgoed duidt op het actief  transversaal werken. Onroerend erfgoed is, mede door haar diversiteit, verknoopt met verschillende andere beleidsdomeinen en disciplines. We formuleren dus doelstellingen voor het onroerend erfgoed van Roeselare, die vervlochten zijn met het algemeen beleid van de stad.


Deze twee luiken versmelten we met elkaar te versmelten tot een echte beleidsvisie, die de Visie Onroerend Erfgoed Roeselare moet worden. Het is essentieel dat deze visie gedragen is. Daarom integreren we verschillende participatiemomenten met zowel interne als externe stakeholders.

Het tweede luik van het beleidsplan is dus het actieplan, waarin instrumenten, acties en projecten geformuleerd worden. De actie-agenda beschrijft dus welke stappen de stad kan zetten en welke acties zij moeten nemen om de visie te realiseren.

Opdrachtgever:

stad Roeselare

Team: 

Jaar:

2023 - ...

Atelier Romain

beschrijving
bottom of page