top of page

Wie is Romain?

Een gedreven team van stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, geografen en architecten, die zich specialiseren op complexe ruimtelijke onderzoeks- en ontwerpvraagstukken van de bebouwde tot de open ruimte.

Waarom Romain? 
De actuele ruimtelijke vraagstukken en uitdagingen op een duurzame manier beantwoorden vraagt maatwerk in complexe projecten. Als Atelier Romain zoeken we via de ontwerptafel, via doorgedreven ruimtelijk onderzoek, door in gesprek te gaan met betrokken partijen, naar het passend ruimtelijke sluitstuk op de juiste vraag. Als Romain sleutelen we zowel in beleidsmatige als ontwerpmatige studies aan een toekomstbestendig verhaal waar het evenwicht, tussen landschap en mens, natuur en cultuur, systeem en beeld centraal staat. 

Wat doet Romain?
Romain heeft een grote inhoudelijke kennis van ruimtelijke ordening en instrumentarium in Vlaanderen en Brussel, ruime ervaring in masterplanning en visieopbouw, sociaal-ruimtelijk onderzoek, brownfieldontwikkeling en beleidsgerichte ondersteuning. Sinds 2021 met de inkanteling van Forest voegen we daar ook nog de expertise landschapsontwerp aan toe.


Atelier Romain is zo werkzaam in de domeinen:

 

  • ruimtelijk ontwerp en masterplanning

  • landschapsarchitectuur

  • ontwerpend onderzoek

  • instrumentarium

  • beleidsplanning

  • beleidsvoorbereidend onderzoek 

 

TEAM
Brecht Vandekerckhove
Boris Huyghebaert

Sally Lierman
Arnout De Waele

Pieter Foré


Liesbeth Hautekiet

Maarten Van Hulle

Laurens Van Hoek

Janne Vaes

Suzan Vanryckeghem

Roxanne Vanhaeren

Nathalie Casteels

Sébastien Ronchetti

Luisa Saey

Lucie Harot

Lise Van den Broeck

Fien Bourgeois

Charles Convents

Eniah Matthys

Alexander Decaluwe


  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page