Wie is Romain?

Een groep jong ervaren mensen, geograaf of architect, maar allen stedenbouwkundig. We beantwoorden complexe ontwerpopgaves. We werken kwantitatief met data en vertalen deze naar kwalitatieve inzichten. We onderzoeken, maken een duidelijke diagnose en werken ruimtelijke vraagstukken verder uit. 

Waarom Romain? 
Actuele ruimtelijke vraagstukken op een duurzame manier beantwoorden vraagt maatwerk in complexe projecten.  Laat Romain nu juist sterk zijn in het oplossen en uitwerken van deze ruimtelijke projecten. Deze los je enerzijds op aan de ontwerptafel, anderzijds door met deze ontwerpen alle betrokken partijen keuzes te laten maken. Een combinatie van beide levert een gedragen project op. 
Romain zet zijn expertise en inzichten in om ondersteuning te bieden aan zowel private partijen als verschillende publieke overheden. We helpen opdrachtgevers in het zetten van stappen welke de transitie in ruimtelijke ontwikkelingen aansturen.  

Wat doet Romain?
Romain heeft een grote inhoudelijke kennis van de ruimtelijke ordening en instrumentarium in Vlaanderen en Brussel, ruime ervaring in masterplanning en visieopbouw, sociaal-ruimtelijk onderzoek, brownfieldontwikkeling en beleidsgerichte ondersteuning.
Romain voert kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit, omdat oplossingen technisch onderbouwd en haalbaar moeten zijn. Daarvoor is er een sterke expertise uitgebouwd in analytische GIS die resulteert in frisse resultaten met een ruimtelijke neerslag. We gebruiken GIS niet enkel klassiek om bestaande geografische data te visualiseren, maar ook om ruimtelijke potenties te berekenen, aan te duiden en te beoordelen. 
Daarbij gelooft Romain zeer sterk in de ontwerpmatige aanpak om gebiedsspecifieke oplossingen te formuleren. Ontwerpend onderzoek wordt gehanteerd om diverse toekomstbeelden uit te werken en te bespreken met stakeholders. Romain maakt inrichtingsplannen voor wijken of dorpscentra, regionale plannen, complexe ruimtelijke interventies, beeldkwaliteitsplannen en erfgoedbeheersplannen als de context historisch is. Hij denkt en werkt mee op de bebouwde en de open ruimte.  Romain helpt opdrachtgevers om de haalbaarheid van scenario’s te doorgronden en te becijferen en is bewust bezig met het visualiseren van de verschillende ontwerpmatige oplossingen. Dit gaat van schema’s om principes duidelijk te stellen tot uitgewerkte plannen of (digitale)maquettes. De sterkte en eenvoud van grafisch materiaal is van fundamenteel belang: niet als doel op zichzelf, maar ten behoeve van een succesvol traject. 

 

 

Atelier Romain se compose d'une équipe ayant une grande expertise en urbanisme, recherche et conception spatiales, masterplans et politiques de planification territoriale.

Atelier Romain marque un nouveau départ qui souhaite approfondir les défis de société et d'urbanisme.

 

 

TEAM
Brecht Vandekerckhove
Boris Huyghebaert

Sally Lierman
Arnout De Waele

Pieter Foré


Liesbeth Hautekiet

Eline Vanoverberghe

Maarten Van Hulle

Laurens Van Hoek

Janne Vaes

Suzan Vanryckeghem

Roxanne Vanhaeren

Nathalie Casteels

Dries Dams

Sébastien Ronchetti

Svetlana Willems

Luisa Saey

 


  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn