top of page
noun-arrow-2601665.png

Instrumentarium leegstaande bedrijfsruimten

De Vlaamse overheid inventariseert sinds 1997 leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten. Een bijhorend instrumentarium zet eigenaars van deze panden aan om ze opnieuw te benutten of op de markt te brengen. Maar hoe goed wordt deze doelstelling bereikt? In welke mate slaagt het instrumentarium in zijn opzet?

IDEA en Atelier Romain onderzochten samen de effectiviteit van het huidige instrumentarium. Atelier Romain stond daarbij in voor het kwantitatieve onderzoeksluik: de analyse van de volledige inventaris van 1997 tot en met 2016. Hiervoor transformeerden we de inventaris naar een volledig nieuwe vorm die zich leent voor een kwantitatieve bevraging. Waar zijn de leegstaande en/of verwaarloosde sites gelegen? Welke bestemming hebben ze? Duurt de leegstand in het buitengebied langer dan in stedelijke gebieden? En zien we effecten van het instrumentarium op de duurtijd van leegstand, bijvoorbeeld wanneer er na 2 jaar op de inventaris een heffing om de hoek staat? Vanuit deze en andere vragen werd getracht om de vraag naar de effectiviteit van het instrumentarium ook op kwantitatieve wijze maximaal te onderzoeken.

Het eindrapport bevat heel wat aanbevelingen voor een meer slagkrachtig instrumentarium in de toekomst. Atelier Romain verzorgde hierbij een reeks concrete aanbevelingen voor het omvormen van de inventaris tot een proactief instrument, voor de integratie van alle leegstandsinformatie in Vlaanderen, en voor een strategische bijsturing van het inventarisatieproces.

Het eindrapport kan geraadpleegd worden via de website van het departement Omgeving: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Algemeen/Home/Nieuwsberichten/articleType/ArticleView/articleId/9176

Opdrachtgever:

Departement Omgeving

Team: 

Jaar:

2017

Atelier Romain - IDEA Consult

beschrijving
bottom of page