top of page
noun-arrow-2601665.png

Inzet stedenbouwkundige lasten

Stedenbouwkundige lasten zijn een manier om invloed uit te kunnen oefenen op nieuwe ontwikkelingen en deze meer op maat van hun ruimtelijke omgeving te krijgen, of een grotere bijdrage te laten leveren aan hun omgeving.Atelier Romain analyseerde samen met Publius en Rebel group, de toepassingsmogelijkheden van lasten bij omgevingsvergunningen om tot een set van aanbevelingen en concrete producten te komen waarmee de inzet van deze lasten verder kan gestimuleerd worden. Uit het onderzoek bleek een grote behoefte naar de specifieke toepassingservaring met lasten en dit vooral naar de proportionaliteit en de financiële bijdrage van de lasten.

In deze studie werden tevens praktijkvoorbeelden van lasten in beeld gebracht, die drempelverlagend moeten werken en die tegelijk de toepassingsprincipes kunnen aanrijken voor lasten bij omgevingsvergunningen. De voorziene instrumentengids bij het instrumentendecreet biedt daarbij een ontsluitingsmogelijkheid van deze voorbeelden en good practices.

Opdrachtgever:

Departement Omgeving

Team: 

Jaar:

2018 - 2019

Atelier Romain - Publius advocaten - Rebel Group

beschrijving
bottom of page