top of page
noun-arrow-2601665.png

BRV Proeftuin Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant gaat in haar ruimtelijk beleid uit van nabijheid en bereikbaarheid als sturend principe voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het woonpotentieel zou in de toekomst zo veel mogelijk geclusterd moeten worden in goed bereikbare en voorziene kernen. Dit betekent een shift in het ruimtelijke ordeningsbeleid en vergt gepaste instrumenten om die beoogde sturing naar kernversterking mogelijk te maken.

Binnen de BRV proeftuin voert het consortium Atelier Romain, LDR advocaten, Idea en ndvr in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant een onderzoek naar kansrijke instrumenten die kunnen worden ingezet om dit kernversterkend beleid in de praktijk te brengen. Naast het onderzoeken van het bestaande ruimtelijk instrumentarium wordt er ook dieper ingegaan op het instrument Verhandelbare ontwikkelingsrechten dat is opgenomen in het Voorontwerp Instrumentendecreet.

Deze opdracht geeft uitvoering aan het strategisch project Regionet Leuven (BUUR) dat uitgaat van hoogwaardige openbaar vervoer- en fietsnetwerken als hefboom voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Aan de hand van concrete cases op het terrein wordt de haalbaarheid en slagkracht van verschillende instrumenten en combinaties hiervan verkend. Het onderzoek wordt daarbij gestuurd door een sterk participatief traject. Op verschillende workshops worden de kansen en knelpunten van een kernversterkend instrumentarium afgetoetst met lokale bestuurders. Deze kennis moet ons inzicht geven over hoe en op welk bestuursniveau de inzet van verschillende instrumenten het meest succesvol zijn. Dit moet leiden tot een regionale instrumentenkoffer: een combinatie van kansrijke instrumenten die worden ingezet om op het regionaal niveau een kernversterkend beleid te voeren.

Opdrachtgever:

provincie Vlaams-Brabant

Team: 

Jaar:

2019 - 2020

Atelier Romain - LDR advocaten - Idea Consult - Endeavour

beschrijving
bottom of page