top of page
noun-arrow-2601665.png

Woonplan Kortrijk

De stad Kortrijk liet een Woonplan opmaken door Atelier Romain dat richting geeft aan het stedelijk woonbeleid. De ruimtelijke bevindingen van het woonplan worden bovendien via een beleidskader opgenomen in het ruimtelijk beleidsplan Kortrijk.

Na een uitgebreide analyse over de Kortrijkse woonstad brachten we aan de hand van verschillende demografische en socio-economische indicatoren de woonvraag en het woonaanbod van vandaag en morgen in beeld. Deze werden met elkaar geconfronteerd om mismatches aan het licht te brengen. De inzichten projecteerden we op het kaartbeeld van Kortrijk om na te gaan hoe de trends zich ruimtelijk differentiëren in de stad.

We namen de uitdagingen en opportuniteiten mee om ze door te vertalen naar toekomstbeelden voor de stad. De toekomstbeelden maken duidelijk op welke uitdagingen we oplossingen willen bieden en welke kansen we hiervoor inzetten.

Tot slot zette we de strategische visie om in een beleidsagenda. Deze bestaat uit een thematische agenda en een gebiedsgerichte agenda met ontwikkelingsperspectieven op maat van de buurt. Beide vormen samen de transitie-agenda.

Opdrachtgever:

stad Kortrijk

Team: 

Jaar:

2020 - 2022

Atelier Romain

beschrijving
bottom of page