top of page
noun-arrow-2601665.png

Omgevingsanalyse en strategieën Boortmeerbeek

De gemeente Boortmeerbeek wil zijn toekomstige ruimtelijke uitdagingen opvangen via een shift in zijn beleid. Het besef is er dat de verdichtingsstroom die recent op gang kwam, best meer ruimtelijk gericht kan worden. Er zijn tevens verschillende uitdagingen die spelen en een integrale ruimtelijke oplossing vragen, denk maar aan de demografische evoluties, de ruimte-mobiliteitstransitie of de klimaatverandering. Om al die uitdagingen gefundeerd en integraal te beantwoorden is de opmaak van deze omgevingsanalyse een belangrijke zet.

Vooreerst voorzien we een korte situering van de gemeente binnen de driehoek Mechelen-Leuven-Brussel, zowel op het vlak van de fysische en landschappelijke structuur als de mobiliteit en demografische evolutie.

Op basis van de omgevingsanalyse en in samenspraak met de gemeente worden de krachtlijnen en ambities duidelijk gedefinieerd.

De ambities worden vertaald in ruimtelijke ontwikkelingsstrategieën die toegepast worden op specifieke gebieden. Zo wil men selectief gaan verdichten in goed gelegen kernen en landschapskamers programmeren tot actieve open ruimte gebieden waar recreatie, natuur en landbouw elkaar kunnen vinden. Op die manier krijgt de potentiekaart voor de gemeente vorm.

Tenslotte wordt de ruimtelijke agenda opgemaakt met concrete projecten en beleidsmatige ingrepen. De transitieagenda vertaalt de ambities en ontwikkelingsperspectieven in een actieplan zodat de gemeente een leidraad zou hebben voor de toekomst.

De gemeente wordt benaderd als co-producent van de agenda voor ruimtelijke transitie. We maken we een onderscheid tussen drie types van acties: - Quick-wins - Strategische projecten - Instrumenten

Het kick-off moment met de burgers wordt aanzien als een start van een participatietraject en doorstart naar een nieuw ruimtelijk beleid van de gemeente.

Opdrachtgever:

gemeente Boortmeerbeek met ondersteuning van Team Vlaams Bouwmeester

Team: 

Jaar:

2019

Atelier Romain

beschrijving
bottom of page