top of page
noun-arrow-2601665.png

Kwaliteitsplan Malle

De gemeente Malle wil zijn toekomstige ruimtelijke uitdagingen opvangen via een shift in zijn beleid. De afgelopen jaren nam de vraag naar nieuwe ontwikkelingen en meer bepaald de vraag naar meergezinswoningen in de gemeente Malle zeer sterk toe. De gemeente is bezorgd om de identiteit van gemeente en wil tijd nemen om een duidelijk visie op te stellen. Er zijn tevens verschillende uitdagingen die spelen en een integrale ruimtelijke oplossing vragen, denk maar aan de demografische evoluties, de ruimtemobiliteitstransitie of de klimaatverandering. Om al die uitdagingen gefundeerd en integraal te beantwoorden is de opmaak van een kwalitatief ruimtelijk afwegingskader voor toekomstige ontwikkelingen een belangrijke zet.

Om ruimte te geven aan de opmaak van deze duurzame visie werd een bouwstop aangekondigd. Tijdens de bouwstop wou de gemeente een bouwkompas opstellen om zo de eigenheid en identiteit van Malle te bewaren. Het kwaliteitsplan vormt een onderdeel van dit bouwkompas en moet in beeld brengen op welke plaatsen nog ruimte is voor toekomstige projecten en hoe deze architecturaal vorm kunnen krijgen. Op deze manier wenst de gemeente toekomstige bouwprojecten op een consequente manier te kunnen sturen en beoordelen.

Na grondige analyse en het scherpstellen van de algemene visie voor de gemeente werden zes samenhangende structuren aangeduid waarvoor het kwaliteitsplan een ruimtelijk kader zal scheppen. Dit aan de hand van ontwerprichtlijnen met betrekking op de beeldkwaliteit en specifieke eigenschappen van de verschillende deelstructuren.

Tijdens het gehele proces werd het kwaliteitsplan op regelmatige basis teruggekoppeld met bewoners van de gemeente. Op die manier werden bezorgheden en insteken verzameld die konden worden meegenomen bij de opmaak van de ruimtelijke visie. Het beeldkwaliteitsplan vormt een communicatiemiddel én onderhandelingskader richting omgevingsvergunning. Het is een instrument die inspirerend en richtinggevend kan werken. De gemeente Malle kiest ervoor om de aanvrager van een omgevingsvergunning te ondersteunen door een overzichtelijke beslissingsboom en een eenduidig toetsingskader toe te voegen aan het beeldkwaliteitsplan.

De gemeenteraad van 25 februari 2021 keurde het kwaliteitsplan voor Malle goed. Het volledige document van kan men vinden via: https://www.malle.be/kwaliteitsplan

Opdrachtgever:

gemeente Malle

Team: 

Jaar:

2020

Atelier Romain

beschrijving
bottom of page