top of page
noun-arrow-2601665.png

Duurzaamheidsbarometer provincie Oost-Vlaanderen

Atelier Romain en BUUR zijn door de provincie Oost-Vlaanderen aangesteld om een duurzaamheidsbarometer (DZB) op te maken. De ambities liggen hoog:

  • De DZB ontleedt het containerbegrip duurzaamheid in duidelijke velden (5), thema’s (22) en subthema’s (81).

  • De DZB kan gebruikt worden om alle projecten, masterplannen, visie- of beleidsdocumenten met een ruimtelijke component te evalueren.

  • De DZB bekijkt zowel de duurzaamheid van een bestaande toestand (vóór de realisatie van een project) als de duurzaamheid van de impact van een project.

  • De DZB is bedoeld als tool om te gebruiken in een leerproces. Naast de vraag ‘hoe duurzaam is een project?’ is dus vooral de vraag ‘hoe kan ik een project verduurzamen?’ aan de orde. De DZB help de gebruiker concreet op weg.

  • De DZB is zodanig ontworpen dat de gebruiker geen gerenommeerd expert hoeft te zijn in alle aspecten van duurzaamheid. Welgekozen kwalitatieve criteria garanderen een hanteerbaar en tegelijk sterk resultaat.

  • De uitkomst van de DZB is een roosdiagram waarin de score van een project op alle individuele thema’s of subthema’s wordt weergegeven. Op die manier wordt de duurzaamheid van een project concreet en visueel.

De duurzaamheidsbarometer Oost-Vlaanderen komt tot stand in nauwe samenwerking met alle diensten met grondgebonden projecten van de provincie. Op die manier garanderen we een kwalitatief eindresultaat waar een waaier aan diensten binnen de provincie nadien mee aan de slag kan en wil gaan.


Binnen de duurzaamsbarometer wordt ook een klimaattoets geïntegreerd die aangeeft in welke mate de beleidsvoorbereidingen – en beslissingen ondersteunend zijn voor de klimaatdoelstellingen en dit zowel inzake beperking van de uitstoot van broeikasgassen als klimaatbestendigheid. De parameters gerelateerd aan de klimaatdoelstellingen zijn geïntegreerd en vervat binnen het geheel van de duurzaamheidsbarometer.


Er wordt een optie voorzien om de klimaattoets op te roepen bij de monitoring van een bepaald project of proces. Deze klimaattoets geeft weer hoe het project of proces scoort, ten gevolge van bepaalde keuzes, op een selectie van klimaatgerelateerde parameters (bvb. op vlak van wateroverlast, droogte, hitte, erosie, biodiversiteit,...).

Opdrachtgever:

provincie Oost-Vlaanderen

Team: 

Jaar:

2017 - 2018

Atelier Romain - BUUR

beschrijving
bottom of page