top of page
HUG_7349a
Plan charette wijnegem_gewenste groenstr
Plan charette wijnegem_bouwvelden-01
Plan charette wijnegem_zichten en accent
20200226_163229
20200226_Matexi_CoCreatie_Online-09304 2
20200227_180143

Masterplan Ertbrugge Wijnegem

 

Voor de nieuwe woonwijk ‘Ertbrugge’ te Wijnegem werd op zoek gegaan naar een gedragen masterplan in vier dagen van schetsen, overleggen en ontwerpen. De planologische basis welke voortvloeit uit het afbakeningsproces van Antwerpen (grootstedelijk gebied) maakt het mogelijk om op deze strategische plek een nieuw verhaal te schrijven. Er zijn tevens verschillende uitdagingen die spelen en een integrale ruimtelijke oplossing vragen, denk maar aan de demografische evoluties, de ruimte-mobiliteitstransitie of de klimaatverandering. Om al die uitdagingen gefundeerd en integraal te beantwoorden is een co-creatieweek een efficiënt en juist parcours. Atelier Romain werkte vier dagen lang intensief samen met experten Erik De Waele, Scelta Mobility en MESO, alsook de opdrachtgevers en gemeente Wijnegem. De co-creatieweek werd tevens bijgewoond door de hogere overheden, zo’n 200 buurtbewoners en door het team Vlaams bouwmeester onder leiding van Leo Van Broeck, die een namiddag mee kwam ontwerpen. Deze systematische aanpak heeft geleid tot sterke ontwerpprincipes.

Belangrijk was de aantakking van de nieuwe woonwijk (zo’n 290 units) op het bestaande wegennet. In overleg met de hogere overheden werd een volwaardig nieuw kruispunt met lichten bekomen alsook een snelheidslimiet op de gewestweg. Het autoverkeer gegenereerd door de projectsite, zal voor elk van de twee woonlobben afgewikkeld worden via aparte routes om zodoende een optimale spreiding te bekomen. Aan de gewestweg sluit hogere bebouwing de drukke baan af van het binnengebied en zorgt zo mee voor een verhoogd leefcomfort. Langs het park worden op strategische plaatsen hogere elementen en meergezinswoningen ingeplant die een logische beëindiging zijn van het bouwveld. Centraal op de site wordt een grote aaneengesloten groenzone voor natuur en water gevrijwaard die publiek toegankelijk is en waar hemelwater maximaal kan infiltreren. Er worden verschillende fiets- en wandelpaden doorheen de site voorzien die zich op heuvelruggen bevinden zodat het parkgebied ook bij natte periodes toegankelijk blijft.

bottom of page