top of page
2_synthesekaart_edited
1_voorraad_edited
4_schema_2_edited
3_schema_strategieën
5_axo's_edited

Transformatievisie Westelijke Mijnstreek

In de Nederlandse regio Zuid-Limburg, willen enkele gemeenten die samen de subregio Westelijke Mijnstreek vormen, werken aan en anticiperen op de toekomstige uitdagingen van de lokale woningmarkt. Die zijn niet min, de regio heeft te maken met vergrijzing, een veranderende bevolkingssamenstelling en krimp. Het besef dat die woonuitdagingen op bovenlokale schaal aangepakt moeten worden is er en er werd de afgelopen jaren heel wat gestudeerd op de Westelijke Mijnstreek. Die studies bieden een enorme rijkdom aan kennis over de woningmarkten. Maar die bijna encyclopedische kennis kon nog synthese gebruiken; Welke zijn nu de belangrijkste verhaallijnen voor de hele streek op gebied van wonen? En hoe kunnen we die in een ruimtelijke woonvisie voor de regio vertalen?

 

Atelier Romain werd door de gemeente Sittard-Geleen gevraagd om de belangrijkste verhaallijnen op een rijtje te zetten en een toekomstvisie voor de Westelijke Mijnstreek te ontwikkelen. Al snel werd duidelijk dat deze toekomstvisie vooral rond transformatie zou draaien. Hoog tijd voor een update van het huidige, sterk verouderde woonpatrimonium! De krimp geeft ons ruimte voor verandering. We grijpen de ruimtelijke kwaliteiten en potenties van iedere plek of woonmilieu dan ook aan om in te zetten op kwalitatieve toekomstperspectieven en woningtypes op maat van elk woonmilieu.

 

Opdrachthouder: Atelier Romain

Opdrachtgever: Sittard-Geleen

Jaar: 2019

bottom of page