top of page
20171011_schema-cultuurlandschap_Vl-B
VRV 20170922_energie_lt
VRV 20170922_open-space_lt
productieflandschap_lt
ruggengraat_website-lt
energie_lt

Visienota Ruimte Vlaams-Brabant

De provincie wordt geconfronteerd met nieuwe en evoluerende uitdagingen: de mobiliteitsdruk is groter dan 15 jaar geleden, de steden doen het beter maar de toenemende bebouwing buiten de steden heeft een impact op het landschap, de open ruimte verdwijnt aan een hoog tempo, het klimaat verandert.

Grote delen van het structuurplan zijn nog steeds relevant, maar de nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden vanuit het ruimtelijke beleid. Daarom heeft provincie Vlaams-Brabant het onderzoeksteam BUUR – SumResearch, met onderaanneming van Atelier Romain, gevraagd om het ruimtelijk beleid te vernieuwen. Met een aangepaste verhaallijn, heldere uitdagingen en duidelijke prioriteiten. Nieuwe basisprincipes en ruimtelijke strategieën versterken de bestaande ruimtelijke principes, en samen bieden ze een antwoord op de uitdagingen waar we voor staan.

Binnen deze opdracht heeft Atelier Romain gefocust op het verwoorden van de uitdagingen, het definiëren van de basisprincipes en strategieën, alsook op de uitwerking van de thematieken energie en open ruimte.

De Visienota Ruimte (kernnota) is goedgekeurd door de Provincieraad van provincie Vlaams-Brabant op 27.02.18. 

Het volledig document is hier te zien.

Jaar: 2015-2017

Opdrachtgever: Provincie Vlaams-Brabant

bottom of page