top of page
1622_vergrijzing-netwerkcoordinator
1622_vergrijzing-infrastructuur
1622_vergrijzing-Bel
1622_vergrijzing-zoom
Brecht op Radio 1 - Atelier Romain
00:00 / 00:00

Vergrijzing op het platteland

Het platteland krijgt de komende decennia te maken met een sterke vergrijzing. Dat brengt een aantal grote maatschappelijke uitdagingen met zich mee, op het vlak van wonen en zorg.
 
Over hoeveel ouderen gaat het en welke evoluties zien we? Welke zorgbehoeften zal dit genereren? Hoe ervaren de ouderen zelf hun woning en woonomgeving? En in welke mate kan de ruimtelijke ordening en het woonbeleid inspelen op de noden op het platteland? Hoe plaatsen we dit in een context waar ouderen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen, woning en woonomgeving onaangepast kunnen raken en de zorg ‘vermaatschappelijkt’?
 
Terwijl de onderzoeksgroep HaUS (fac. Architectuur KULeuven) het kwalitatief onderzoek heeft verricht adhv interviews hebben SumResearch en Atelier Romain het kwantitief luik en het ruimtelijk onderzoek verkend.

Het ruimtelijk luik maakt de vertaalslag tussen het socio-demografisch luik en de concrete realiteit van de Vlaamse ruimte en ruimtelijke ordening. Het onderzoekt in welke mate het woonbeleid en de ruimtelijke ordening kunnen inspelen op de noden van de vergrijzing op het platteland.

Via ontwerpend onderzoek wordt een generieke oplossing voorgesteld, ‘woonzorgnetwerk’ genoemd, die zich zowel op de woningmarkt, de zorgmarkt alsook op het instrumentarium van de ruimtelijke ordening afspeelt. Het model wordt vervolgens afgetoetst op twee regio’s met verschillende ruimtelijke kenmerken, namelijk de Westhoek en de suburbane kernen in de Kempen.

Het onderzoek toont aan dat er duidelijk niet enkel ingezet moet worden op de zorgsector zelf maar dat andere factoren zoals sociale participatie en de kwaliteit van de publieke ruimte even belangrijk zijn voor het bekomen van een ‘age-friendly city’.

HaUS (KU Leuven) en Atelier Romain stellen het boek 'Ouder worden op het Vlaamse platteland' voor op 13.06.2018 en koppelen er een studievoormiddag aan. Meer info zie hier

bottom of page