top of page
coverbeeld_square
20181217_Roeselare_2025 3d-01
20181203_Roeselare_Scenarios_v7_groen
20181203_Roeselare_Scenarios_v7_zachte v
20181203_Roeselare_Scenarios_v7_ontsluit
20181203_Roeselare_Scenarios_v7_eigendom

Bouwblok-analyse Vandebroucke

De stad Roeselare vroeg Atelier Romain om stedenbouwkundige analyses te voeren op een bouwblok gelegen in het stadscentrum. De huidige ruimtelijke invulling komt onder druk te staan en de stad wenst alvorens gesprekken aan te gaan met private partijen de mogelijkheden van de site grondig te onderzoeken. In een kort ontwerpmatig proces werden er verschillende pistes onderzocht en uitgewerkt. Het resultaat biedt de mogelijkheid aan de stad om private initiatieven te begeleiden alsook te inspireren.

bottom of page