top of page
noun-arrow-2601665.png

Regionale woningmarkten Limburg

De provincie Limburg wil zijn woonbeleid op bovenlokaal niveau onderzoeken. Daarvoor heeft ze Atelier Romain aangesteld bij de analyse van migratietendensen in de provincie. Aan de hand van tienduizenden verhuisbewegingen over drie jaar werden in verschillende scenario’s en met verschillende randvoorwaarden woningmarkten afgebakend.

In een volgende stap werden twee groeiprognoses opgemaakt voor het aantal huishoudens in de provincie. Vervolgens werd deze woonopgave voor 2030 verdeeld onder de verschillende kernen binnen de woningmarkten aan de hand van verschillende scenario’s, waarbij rekening gehouden werd met het knooppuntenniveau, het aantal voorzieningen en de tewerkstellingsaantrekkingskracht per kern. In een BAU-scenario werd uitgegaan van de huidige evolutie, en werden huishoudens verdeeld over slecht uitgeruste kernen en goed uitgeruste kernen op basis van de huishoudensgroei in het verleden. In de andere scenario’s werden binnen de woonregio of provincie de woonopgave verdeeld, rekening houdend met de uitgerustheid van de verschillende kernen.

Opdrachtgever:

provincie Limburg

Team: 

Jaar:

2016 - 2018

Atelier Romain - BUUR

beschrijving
bottom of page