top of page
noun-arrow-2601665.png

Landschapsplan Hollebeek Temse

Het projectgebied is in het gewestplan bestemd als woonuitbreidingsgebied. Hoewel het projectgebied werd meegenomen binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Temse, blijven de bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing. Het gebied heeft bovendien belangrijke landschappelijke kenmerken en waarden waardoor een ontwikkeling niet vanzelfsprekend of zelfs gewenst is. Dit erkent ook de opdrachtgever, en daarom werd Atelier Romain gevraagd een landschapsplan te ontwikkelen voor het projectgebied.

Opdrachtgever:

IPON nv

Team: 

Jaar:

2022 - 2023

Atelier Romain

beschrijving
bottom of page