Woonplan Kortrijk

20 oktober 2020

Atelier Romain zal de komende maanden werken aan een nieuw woonplan voor de stad Kortrijk. Omgeving Architecture Workroom Brussels staan in voor het Ruimtelijk Beleidsplan, Traject voor het mobiliteitsplan en Bova enviro+ voor de MER-studie. Samen schrijven we een nieuw ruimtelijk hoofdstuk voor deze ambitieuze stad!

Thematisch RUP en Verordening Boortmeerbeek

02 oktober 2020

In de loop van 2019 bepaalden we diverse ontwikkelingsstrategieën aan de hand van een omgevingsanalyse in Boortmeerbeek. In een transitieagenda werden acties vooropgesteld. Nu gaan we van start met de uitwerking door de opmaak van een thematisch RUP en een gebiedsdekkende verordening om het kernversterkend beleid op het terrein vorm te geven.

Atelier Romain op stap

04 september 2020

Naar jaarlijkse gewoonte trakteert Romain het ganse team op een uitstap. Dit jaar werd het startschot in Wervik gegeven voor een fietstocht richting Rijsel, met een bezoek aan Villa Cavrois en een rondje op de Velodrome van Roubaix op het programma. Meer moest dat niet zijn!

RUP Zorgcampus Diest goedgekeurd

02 juli 2020

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Zorgcampus’ werd op maandag 29 juni goedgekeurd door de gemeenteraad van Diest na een intensief traject van minder dan twee jaar. De nieuwe en duurzame zorgcampus verankert zorg in de stad en zal aantakken op het ruimer netwerk van de Demervallei en het achterliggende park de Cerckel. De site zal zich optimaal integreren in het bestaande stadsweefsel en zal fungeren als scharnierpunt tussen het station en het centrum van de stad Diest.

Opmaak masterplan groen-blauwe as Blokstraatbeek Sint-Gillis-Waas

23 juni 2020

Atelier Romain en landschapsbureau Forest zijn verheugd om de komende maanden via ontwerpend onderzoek op zoek te gaan naar een degelijke visie en een kwalitatief ruimtelijk afwegingskader voor toekomstige ontwikkelingen in Sint-Gillis-Waas. Het principe meervoudig en intensief ruimtegebruik, meer doen met minder ruimte, biedt hier heel wat kansen om complementair aan de recente vernieuwing van de dorpskern een tweede parallelle ecologische en recreatieve structuur uit te bouwen die de kern van het dorp optimaal verbindt met het omliggende landschap.

Opmaak inrichtingsvisie en RUP groene dooradering Geel

16 juni 2020

Atelier Romain is samen met het landschapsbureau Forest en Eco-Insight geselecteerd voor de opmaak van een inrichtingsvisie en gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de groene dooradering van Geel. Het team gaat binnen een tweesporig verweven traject tussen het landschapssysteem en de landschapsbeleving op zoek naar een veerkrachtige open ruimte voor een veranderend klimaat en een beleefbaar en samenhangend landschap waarbij gestreefd wordt naar een herkenbare identiteit. De Gelenaar wordt actief betrokken doorheen het proces.

Begeleiding lokale besturen in transformatieproces naar verweven woon-werklocaties

25 mei  2020

Samen met Common Ground, Advisers, Bopro en Equator werd Atelier Romain geselecteerd voor de verwevingsopdracht, uitgeschreven door VLAIO. Ons consortium zal de steden Kortrijk, Roeselare en Harelbeke gedurende twee jaar begeleiden in het transformatieproces van hun (leegstaande) bedrijfssite(s) naar verweven woonwerklocaties.

Heuglijk nieuws!

08 mei 2020

Vrijdag 8 mei 2020 is de kleine Miro geboren, zoon van onze Sally. We wensen hem en haar, alsook de ganse familie het allerbeste. Maak er een ongelooflijke trip van! 

Opmaak beeldkwaliteitsplan Malle

16 april 2020

Afgelopen jaren nam de vraag naar nieuwe woonontwikkelingen en meerbepaald de vraag naar appartementen in Malle zeer sterk toe. De gemeente is bezorgd om de identiteit van de dorpskernen. Om ruimte te geven aan de opmaak van een duurzame visie werd recent een bouwpauze aangekondigd. Atelier Romain gaat deze uitdaging aan en werkt de komende maanden aan de opmaak van een beeldkwaliteitsplan voor beide dorpen Westmalle en Oostmalle. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met AR-TUR en geWOONtebrekers. 

Citadel Diest

06 april 2020

Atelier Romain is samen met het Nederlandse bureau Metabolic geselecteerd voor de conceptstudie voor het Citadel Diest. Het team gaat op zoek naar een energiestrategie voor de groene long van de stad. Het huidig momentum rond de heropleving van de citadel in Diest biedt een ultieme kans om toe te werken naar een holistisch duurzaam en circulair ecosysteem om de energie- en klimaatdoelstellingen te behalen. De citadel kan hierin een zeer strategische functie opnemen als impuls en hefboom voor de gehele stad.

Wij werken verder, online uiteraard!

16 maart 2020

De kantoren van Atelier Romain zijn volgens de richtlijnen van de Belgische autoriteiten omtrent COVID-19 preventief gesloten, maar het team blijft verder werken en we streven ernaar om de continuïteit van onze projecten zo goed mogelijk te garanderen. Atelier Romain neemt heel bewust zijn verantwoordelijkheid om de gezondheid en veiligheid van de medewerkers, klanten en partners te beschermen. Het team is steeds bereikbaar via e-mail, telefoon en online meeting. 

Content in Gent

10 maart 2020

Op 10 maart kwamen ruim 100 studenten en pas afgestudeerden stedenbouw en ruimtelijke planning, architectuur en geografie langs op het kantoor van Atelier Romain voor de lezing 'Content in Gent - een toekomstvisie van de Gentse Stedenbouw (-meester)'. Na een korte intro over wie Atelier Romain is, gaf de Gentse Stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele een lezing over het traject van de Gentse stedenbouw en zijn aanpak en visie hieromtrent. De avond werd afgesloten met een gezellige babbel met hapje en drankje.

Via een co-creatieweek naar een gedragen masterplan te Wijnegem

03 maart 2020

Atelier Romain trok naar Wijnegem voor een participatieve ontwerpweek. Doel was te komen tot een masterplan voor een nieuwe woonwijk Ertbrugge, gedragen door opdrachtgevers, gemeente, hogere overheden, buurtbewoners alsook het team Vlaams Bouwmeester. Een systematische aanpak heeft ons geleid naar sterke ontwerpprincipes. Een nieuwe verkeersafwikkeling tav. Houtlaan, meer dan 1/3  ruimte voor natuur en recreatie, herinterpretatie van de bestaande hoeve, water maximaal infiltreren en hergebruiken ter plaatse, gemengde woontypes ...

BRV-proeftuin ‘Werk maken van ruimtelijke transformaties in de Dendervallei’

27 januari 2020

In opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen gaat Atelier Romain samen met LDR en Idea na welk instrumentarium er kansrijk is om de ruimtelijke transformatieopgaves in de Dendervallei aan te gaan. De ruimtelijke transformaties zijn op te delen in 3 doelstellingen: ruimte voor water vrijwaren, verhogen van het ruimtelijk rendement op bedrijventerreinen en personeels- en bezoekersintensieve activiteiten voorzien aan stationslocaties i.p.v. op de vaak autogerichte bedrijventerreinen.

Happy New Year!

01 januari 2020

Atelier Romain wenst je een fantastisch 2020!

Afwegingskader onbebouwde ruimte in beschermd erfgoed

20 december 2019

In opdracht van het agentschap Onroerend Erfgoed werkt Atelier Romain (samen met NDVR en LDR) aan  een afwegingskader voor een kwaliteitsvolle omgang met de onbebouwde ruimte in beschermde erfgoedgehelen. In deze studieopdracht wordt onderzocht welke rol erfgoed kan opnemen in de hedendaagse en de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Atelier Romain baseert zich hiervoor op de bestaande adviespraktijk. Hierbij zoeken we naar mogelijkheden om het ruimtelijke rendement te verhogen binnen de erfgoedgehelen of om deze in te zetten bij het versterken van groen-blauwe netwerken.

Onderzoeksfocus Departement Omgeving

19 december 2019

Samen met Endeavour startte Atelier Romain recent een co-creatief traject om samen met het departement en al zijn afdelingen de onderzoeksfocus te bepalen van het departement Omgeving voor de komende tien jaar. We analyseren de zwaartepunten van het onderzoek de afgelopen jaren en maken samen de slag naar de toekomst. Daarbij kijken we ook naar de positie van het departement in het uitgestrekte kennislandschap. In een eerste fase bouwen we een mental map op van het onderzoek binnen het departement waarmee we samen aan de slag gaan in een reeks dieptegesprekken en workshops.

Gezonde woonomgevingen

16 december 2019

Atelier Romain, OSAR en P.PUL zijn verheugd om de komende maanden onderzoek te mogen voeren naar het toekomstbestendig en gezond ontwerpen van woonomgevingen in opdracht van het departement Omgeving. Het team gaat hiermee voor een verfrissende geïntegreerde aanpak vanuit drie verschillende insteken: het ruimtelijke, het bouwtechnische en het sociologische.

Stedenbouwkundige studie Merkem

13 december 2019

In samenwerking met de vrienden van MAF architecten en Forest landschapsarchitectuur, werken we een stedenbouwkundig voorstel uit voor de VMSW. Het masterplan speelt in op die context van ‘overgang’ door de schakeling van vier woonerven, die elk circa 30 woonunits bevatten. Het landschap wordt tussen deze 4 erven door naar binnen getrokken wat zorgt voor een maximale doorwaadbaarheid van de site en ruimte biedt voor ontmoeten, spelen en uiteraard aangenaam wonen.

BRV Proeftuin Vlaams-Brabant

11 december 2019

De BRV Proeftuin Vlaams-Brabant gaat haar laatste fase in. In samenwerking met LDR advocaten, Idea Consult en Endeavour onderzocht Atelier Romain welke instrumenten we kunnen inzetten om op regionale schaal het woonaanbod te clusteren in kernen. Op 29 november legden we 5 scenario’s van instrumentensets voor aan de gemeenten uit het onderzoeksgebied. Samen met vertegenwoordigers van het departement Omgeving, het provinciebestuur en het strategisch project Regionet Leuven gingen we in gesprek en dachten we aan kansen voor verdere samenwerking. We geloven erin dat de gemeenten en provincie samen een ambitieuze visie op kernversterking kunnen realiseren.

Ontharding Paul de Smet de Naeyerplein Gent

27 november 2019

​Het team Atelier Romain - Atelier Gras is geselecteerd voor een studieopdracht voor de realisatie van twee nieuwe groenzones door ontharding en een ruimtelijke studie naar bijkomende onthardingsmogelijkheden in de omgeving van het Paul de Smet de Naeyerplein in Gent. 

Raadsbijeenkomst ‘Transformatievisie
Westelijke Mijnstreek’

29 okober 2019

Atelier Romain werkt aan de ‘Transformatievisie Westelijke Mijnstreek’. Deze streek in Nederlands Limburg wordt geconfronteerd met een toekomstbeeld van demografische krimp en transitie. Atelier Romain presenteerde in Sittard-Geleen (NL) het 1ste luik van dit onderzoek voor de raadsleden van de gemeenten van de Westelijke Mijnstreek. De grote demografische tendensen worden geconfronteerd met de toestand en recente ontwikkelingen van de woningmarkt. Dit laat ons toe een beeld te schetsen voor de beleidsmakers van de opgaven waar de streek voor staat.  

Ontwerp charette Oude Bareel Oostakker

25 oktober 2019

Atelier Romain participeerde mee aan belangrijke Ontwerp charette betreffende woongebieden Oude Bareel in Oostakker. Gedurende 4 intense dagen met opdrachtgevers, bewoners, Stad Gent en ontwerpers is er gewerkt aan een ontwikkelingsvisie. Met veel respect voor de omgeving en met oog op kwaliteit is er gewerkt aan de toekomstige wijken voor de stad.

Atelier Romain     |     Dendermondsesteenweg 50 - 9000 Gent     |     info@atelierromain.be     |     +32(0)9 233 69 76