top of page
Vergrijzing, wonen & zorg op het platteland
Studienamiddag vrijdag 9 september

13u15

13u25

13u50

14u05

14u30

14u55

15u10

15u35

16u00

16u30

Het platteland krijgt de komende decennia te maken met een sterke vergrijzing. Dat brengt een aantal grote maatschappelijk uitdagingen met zich mee, op het vlak van wonen en zorg.

 

Over hoeveel ouderen gaat het en welke evoluties zien we? Welke zorgbehoeften zal dit genereren? Hoe ervaren de ouderen zelf hun woning en woonomgeving? En in welke mate kan de ruimtelijke ordening en het woonbeleid inspelen op de noden op het platteland? Hoe plaatsen we dit in een context waar ouderen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen, woning en woonomgeving onaangepast kunnen raken en de zorg ‘vermaatschappelijkt’?

 

De onderzoeksgroep HaUS (fac. Architectuur KULeuven), SumResearch en Atelier Romain zijn voorbij de helft in het onderzoek naar vergrijzing, wonen & zorg op het platteland. De resultaten van het eerste onderzoeksgebied, de Westhoek, zijn gekend.

 

 

Verloop van de studienamiddag

 

De bundeling van alle presentaties kan u hier zien.

U kan deze ook hieronder per spreker terugvinden:

Peter Vleugels (Vlaamse Landmaatschappij, Afdeling Platteland & Mestbeleid) - Inleiding over het onderzoeksprogramma voor het platteland 

Pascal De Decker (KU Leuven) - Ouder worden op onaangepaste plaatsen, een probleemschets

Brecht Vandekerckhove (Atelier Romain) - Bevolkingsevoluties op het Vlaamse platteland

Stéphanie Soete (Prov. West-Vlaanderen) - Bespreking van de regionale analyse van het ouderenbehoeftenonderzoek binnen West-Vlaanderen

Emma Volckaert (KU Leuven) - De ouderen zelf – kwalitatieve studie in de Westhoek

Koffiepauze

Céline Wellens (Atelier Romain) - Ruimtelijk onderzoek – cases in de Westhoek

Lotte Vermeij (Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag) - Verouderen op het Nederlandse Platteland

Vragen uit het publiek

Einde

                   

Locatie: provinciehuis Boeverbos – Koning Leopold III-laan 41 – 8200 Brugge.

 

Prijs: gratis. Inschrijven via de website van provincie West-Vlaanderen kan hier, tot 1 september 2016.

TIP

De studienamiddag volgt op de studievoormiddag van de provincie West-Vlaanderen ‘Omgeving op Mensenmaat’ die op dezelfde locatie plaats vindt. Indien u broodjes wenst op de middag kan u zich inschrijven op de studievoormiddag.

‘Omgeving op Mensenmaat’ bespreekt de uitdagingen rond kwalitatief ruimtegebruik, vertrekkend van de behoeften van de gebruikers zelf.

bottom of page