top of page
BEBOUWINGSTYPES_CORR_Tekengebied 1
02_Landuse_Agrarisch_Tekengebied 1
IMG_2220
02_Landuse_GROEN_Tekengebied 1_Tekengebi
IMG_2272
09-01

Beleidsplan Puurs-Sint-Amands

Puurs-Sint-Amands voert op vandaag al een opvallend actief ruimtelijk beleid én grondenbeleid. De gemeente zet sterk in op uiteenlopende plannen, zowel binnen haar gemeentegrenzen als in de regio Klein-Brabant. Atelier Romain, Antea Group, Tridée én Endeavour bouwen hier, samen met de gemeente, op verder bij de opmaak van een toekomstbestendig Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit.

Dit beleidsplan omvat een strategische visie en drie beleidskaders, namelijk Verdichting, Open Ruimte en Mobiliteit.

De strategische visie omvat toekomstbestendige streefbeelden voor het Puurs-Sint-Amands van 2050 én de weg daarnaartoe. Klimaatuitdagingen maar ook demografische tendenzen vormen hier belangrijke toetsstenen voor.

Beleidskaders zijn uitvoeringsgerichter van aard: ze bundelen acties voor de komende 5 à 15 jaar in overzichtelijke transitie-agenda’s. Deze omvatten o.a. heldere stappenplannen voor strategische projecten, interessante ruimtelijke experimenten (pilootprojecten) én dadelijk realiseerbare quickwins. Ons interdisciplinair team ziet erop toe dat het geheel aan uit te voeren acties een integraal en ambitieus pakket vormt, over de drie beleidskaders heen. 

Voortschrijdend inzicht staat centraal in de opmaak van dit beleidsplan. Bestaande toekomstbestendige visies op de ruimte van Puurs-Sint-Amands stellen we niet onnodig in vraag: we bouwen erop voort met gericht (ontwerpend) onderzoek en vertalen dit direct naar realistische acties. Doorheen de opmaak van het beleidsplan is dus een continue reflex naar operationalisering: we werken dadelijk naar de uitvoering toe!

Het beleidsplan wordt bovendien opgemaakt volgens een intensief traject waarin samenwerking met de gemeente en haar inwoners centraal staat. We gaan de dialoog actief aan door co-creatieve workshops, interactieve infomarkten, debattafels,… Co-creatiemomenten zijn essentieel: ze garanderen niet alleen een gedragen plan dat de kritische toetsing door de bewoners doorstaat maar ze bieden ons ook de opportuniteit om nieuwe partners te vinden voor de uitvoering van het plan. Ons intensief participatieproces maakt van alle deelnemers coproducenten en mede-eigenaars van het beleidsplan!

 

Opdrachtgever: gemeente Puurs-Sint-Amands

In samenwerking met: Antea Group, Tridée en Endeavour

Jaar: 2020-2022

 

bottom of page