top of page
noun-arrow-2601665.png

Woonstudie Gent

In opdracht van Stad Gent werkte Atelier Romain samen met Endeavour aan een nieuwe woonstudie. Het afgelopen jaar maakten we een analyse van een woonstad die onder druk staat. De stad kent een enorme aantrekkingskracht maar het succes zorgt voor een grote druk op de woningprijzen. Het betaalbaarheidsprobleem gaat gepaard met een kwaliteitsproblemen: door de hoge prijzen leggen heel wat mensen de lat lager voor de kwaliteit van hun woning.


Belangrijk is de grote mismatch tussen vraag en aanbod. De studie toont dat de woonvraag in realiteit veel groter is dan wat de bevolkingsprognoses doen vermoeden. Geschat wordt dat tegen 2040 20.000 huishoudens op zoek zullen zijn naar een woning in Gent. Tegen dan zou het tekort aan woningen oplopen tot bijna 6.000. Vooral naar woningtypologie is er een duidelijke mismatch: het gezinsvriendelijk en betaalbaar aanbod groeit te beperkt.


Met deze studie brengen we de prioriteiten voor het Gentse woonbeleid in beeld en reiken we ook oplossingen aan. Het is belangrijk dat het aanbod groeit maar het is nog belangrijker dat de Stad de nodige sturing geeft aan die groei. Door de aanboduitbreiding te richten op een betaalbaar, kindvriendelijk en levensloopbestendig aanbod werkt stad aan een toegankelijke woonmarkt. Groei is geen doel op zich maar een motor om beleid te voeren rond sociaal wonen, tijdelijke huisvesting van mensen in een noodsituatie, energiedoelstellingen, kindvriendelijk wonen op de verdieping, …

Opdrachtgever:

stad Gent

Team: 

Jaar:

2021 - 2022

Atelier Romain - Endeavour

beschrijving
bottom of page