top of page
noun-arrow-2601665.png

Vianderdomein

Via een open oproep van het Team Vlaams Bouwmeester werd het team Atelier Romain-OD205-VOLTarchitecten-OAK consultants-Provoost Engineering geselecteerd voor de opmaak van het masterplan voor het Vianderdomein te Tienen.


Het domein Viander is een recreatiegebied met een grote betekenis voor de stad Tienen. Dit door de landschapshistorische verbinding met Gete vallei, de mogelijkheid tot waterrecreatie in een verder waterarm landschap, maar bovenal door de plek die het domein heeft ingenomen in het collectieve geheugen van de stad. De drie (vis)vijvers, de speeltuinen en wandelpaden vormen van oudsher een nabije plek voor de bewoners om het buitenleven te vieren. Om te spelen, te bewegen en elkaar te ontmoeten. Om de rust, de natuur en het water te ervaren, maar waar de oorspronkelijke glans verloren is gegaan. De vraag was een toekomstperspectief te schetsen om het domein weer nieuw leven in te blazen als een belangrijk waterrecreatief landschap voor Tienen en omgeving, maar ook als een betekenisvolle plek voor de stad en haar bewoners.


Meer dan ooit is het voor een leefbare en inclusieve stad belangrijk dat de openbare ruimtes open, toegankelijk en uitnodigend zijn voor al haar bewoners. Het domein Viander heeft hier decennialang invulling aan gegeven. Nu is het noodzakelijk de voorwaarden hiervoor opnieuw te definiëren. Water en waterrecreatie vormen het kader waarop bestaande en nieuwe vormen van spelen, sporten, bewegen en ontmoeten worden onderzocht en (opnieuw) vormgegeven. Om een plek te maken waar diverse doelgroepen zich thuis voelen, hebbenn we hier samen met kinderen, bewoners, lokale organisaties en diverse experts aan gewerkt.


We landden met een masterplan die een nieuw waterverhaal genereerd op schaal van de het domein, de stad en de ruimere omgeving. Hierbij wordt de belevingswaarde van het domein vergroot, de topografie geactciveerd, een gezond en robuust watersysteem voor mens, flora en fauna bekomen én een wordt een nieuw waterinlaat met overgangen tussen vijvers ingericht.

Opdrachtgever:

Stad Tienen

Team: 

Jaar:

2022 - ...

Atelier Romain - OD205 -VOLTarchitecten - OAK consultants - Provoost Engineering

beschrijving
bottom of page