top of page
noun-arrow-2601665.png

Superdiversiteit

Vlaanderen en Brussel worden superdivers. Eén op vier inwoners in het Vlaams Gewest had in 2020 een niet-Belgische herkomst. Die stijgende diversiteit verloopt niet overal in Vlaanderen op dezelfde manier en met dezelfde snelheid. Ze is ruimtelijk erg ongelijk verdeeld. Dat toont de Atlas Superdiversiteit Vlaanderen, in opdracht van het Vlaams Departement Omgeving, opgemaakt door het stedenbouwkundig bureau Atelier Romain, het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van hogeschool Odisee en de onderzoeksgroep P.PUL van de Faculteit Architectuur van de KULeuven. Zij brengen de evolutie, schaal en spreiding van de laatste drie decennia (1990-2020) voor het eerst in kaart.


De Atlas Superdiversiteit Vlaanderen analyseert de ruimtelijke impact van superdiversiteit en focust op de snelheid, de schaal en de spreiding. Dat proces van superdiversifiëring en ruimtelijke spreiding ervan wordt bepaald door een complex samenspel van binnenlandse verhuisbewegingen van Vlamingen met en zonder migratie-achtergrond, nieuwe migratie en demografische veranderingen. De woningmarkt en de omgevingskenmerken bepalen mee de mobiliteitspatronen van mensen.


Deze dynamieken van opschaling, spreiding en uitwaaiering worden weergegeven in een concepttekening die deze ruimtelijke dynamieken van superdiversifiëring weergeeft.


De volledige atals is terug te vinden via https://omgeving.vlaanderen.be/atlas-superdiversiteit

Opdrachtgever:

Departement Omgeving

Team: 

Jaar:

2020 - 2023

Atelier Romain - Odisee - PPUL

beschrijving
bottom of page