top of page
noun-arrow-2601665.png

Sportbehoefteplan Grimbergen

De gemeente Grimbergen wil met de opmaak van een sportbehoefteplan evolueren richting een duidelijke toekomstvisie voor het sportlandschap in de gemeente. Dit plan moet hen in staat stellen investeringen op de juiste plek uit te voeren en deze goed te kunnen rechtvaardigen, prioriteiten scherp te stellen, kansen aan te geven en het gebruik van de infrastructuur te optimaliseren.


De uitgebreide analyse vond plaats op drie sporen: screening van de noden en behoeften via enerzijds een brede online bevraging en anderzijds fysieke 'sprintsessies' met o.a. sportverenigingen en sporfunctionarissen van omliggende gemeenten, screening van de huidige sportinfrastructuur in al zijn facetten en een ruimtelijke analyse van de bestaande en geplande netwerkstructuren in de gemeente. Tot slot werd het totale aanbod aan sportinfrastructuur in de gemeente vergeleken met de vijf gemeenten uit de Belfiuscluster die qua totale inwonersaantal het dichtst bij Grimbergen aanleunen.


Op basis van de analyse en de SWOT per sporthal en kansen en opportuniteiten gedefinieerd voor de outdoor infrastructuur, wordt een uitspraak gedaan per type sportinfrastructuur hoe het Grimbergs sportlandschap hierbinnen dient te evolueren in de uitbouw van een sportnetwerk op maat van Grimbergen. De sportbehoeftestudie wordt vertaald in een transitieagenda met beleidsaanbevelingen en doelgerichte acties gesitueerd in de tijd.


De troef is vooral de sterke ruimtelijke reflectie bij de opmaak van dit sportbehoefteplan, namelijk de benadering van de sportinfrastructuur ingebed in een ruimer sportlandschap. Hierbij werd ingezet op de uitbouw van een sportnetwerk op maat van de gemeente, met aandacht voor een differentiëring van types sportinfrastructuur binnen het sportlandschap (ongebonden - netwerkinfrastructuur  - beweegvriendelijke publieke ruimte - ...). Dit resulteert in diverse acties met uitspraak over zowel infrastructuur als de inbedding en het netwerk tussenin. Uiteraard is het ontlasten van de gemeente als enige facilitator hier ook belangrijk.

Opdrachtgever:

Gemeente Grimbergen

Team: 

Jaar:

2023 - 2024

Atelier Romain - Goedefroo+Goedefroo architecten i.s.m. Departement Bewegingswetenschappen (KU Leuven)

beschrijving
bottom of page