top of page
noun-arrow-2601665.png

Pilootproject Productief Landschap Maasmechelen

De pilootprojecten Productief Landschap zijn het resultaat van een samenwerking tussen de Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, het Team Vlaams Bouwmeester, het ILVO, het departement Landbouw en Visserij en Ruimte Vlaanderen. Deze pilootprojecten willen een productief landschap creëren waarbij productie, energiedelen, natuur, recreatie, biodiversiteit en vergroening de Vlaamse open ruimte ondersteunen en ontwikkelen, eerder dan ze te verdelen en eenzijdig op te eisen.

Sally Lierman werd aangesteld om de taak van projectregie op zich te nemen voor het project Stadslandbouw Maasmechelen. De projectregisseur is de spilfiguur op projectniveau in het traject dat loopt vanaf opdrachtformulering, over masterplan tot definitief ontwerp. Ze is het communicatieve scharnierpunt en de verantwoordelijke voor het proces dat leidt naar een realiseerbaar project.

Het team Circular Landscapes - Import.Export Architecture - Wageningen UR - SBB consultants stond in voor het ontwerpend onderzoek.

De uitdaging bestaat erin deze resterende grootschalige open ruimte in het randstedelijk gebied niet op een klassieke manier te ontwikkelen en te verdichten met woningen, maar binnen zijn unieke ruimtelijke context op zoek te gaan naar een ontwikkeling met een ruime maatschappelijke, economische en ecologische meerwaarde voor onder meer de landbouwer, de omwonenden en de omliggende functies.

Via een uitgebreid participatief traject kon men komen tot één gedragen scenario. Na afloop van de opdracht werd er beslist om dit scenario te realiseren, de stuurgroep wordt verder gezet onder begeleiding van het Regionaal Landschap Maasland.

Opdrachtgever:

Team Vlaams Bouwmeester - department Landbouw en Visserij - Ruimte Vlaanderen - ILVO

Team: 

Jaar:

2015 - 2016

Atelier Romain

beschrijving
bottom of page