top of page
noun-arrow-2601665.png

Operationele aanbevelingen voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen

Publius advocaten en SumResearch, met medewerking van Atelier Romain, werden aangesteld door het Departement Ruimte om op basis van een screening van arresten van de Raad van State aanbevelingen te formuleren voor het maken van betere en meer robuuste gewestelijke RUP’s.

Atelier Romain richtte zich hierbij specifiek op het moeilijke evenwicht tussen het streven naar flexibiliteit en het behouden van voldoende rechtszekerheid in de stedenbouwkundige voorschriften.

Er werden bijvoorbeeld leerpunten ontwikkeld rond onvoldoende precieze inrichtings- en beheersvoorschriften, gefaseerde bestemmingsvoorschriften die onvoldoende rechtszekerheid bieden over het planologische lot van de betrokken percelen, de wijze van fasering, het bieden van een voldoende rechtszekere ontsluiting van een plangebied en het vooruitschuiven van elementen die noodzakelijkerwijs een oplossing behoeven in het RUP dan wel ‘geparkeerd’ kunnen worden middels de techniek van de inrichtingsstudie.

Hoewel her en der de Raad van State een duidelijk soepelere houding aan de dag is gaan leggen, bleek de redactie van de stedenbouwkundige voorschriften een belangrijk aandachtspunt voor de robuustheid van RUP’s.


Opdrachtgever: Departement Omgeving

Jaar: 2015-2016

Opdrachtgever:

Departement Omgeving

Team: 

Jaar:

2015 - 2016

Atelier Romain (i.o.v. SumResearch) - Publius advocaten

beschrijving
bottom of page