top of page
noun-arrow-2601665.png

Nota Ruimte Provincie Antwerpen

De dienst ruimtelijke ordening van de provincie Antwerpen is reeds geruime tijd aan de slag met de vernieuwing van het Ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen (RSPA). Het team BUUR - Atelier Romain - Sum ondersteunt de provincie bij het opmaken van een Nota Ruimte.

Doelstelling is het realiseren van een gebiedsgerichte kaart met een éénduidige visie op de toekomst. Het concept van het cultuurlandschap wordt als basis voor ruimtelijke kwaliteit en eigenheid naar voor geschoven. De kaart cultuurlandschap is een lezing van hoe de ruimte er vandaag uitziet, het fysisch systeem en de menselijke ingrepen die hierop inspelen. De specificiteit van de provincie wordt benadrukt door het opdelen van het gebied in een zes-tal deelruimtes. Voor elke deelruimte wordt een sterk concept uitgewerkt die de basis vormt voor de visie. Op de kaart cultuurlandschap worden er nieuwe layers/lagen geprojecteerd die instaan voor het concretiseren van de globale visie en de doelstellingen van de provincie. Deze lagen geven de opportuniteiten weer binnen de provincie, ze tonen welke interventies mogelijk zijn binnen het ruimtelijk beleid. Dit vormt meteen een aanleiding tot een nieuwe beleidskaart.

Atelier Romain - BUUR werkt in nauwe samenwerking met het kernteam in de schoot van de dienst ruimtelijke planning van de provincie. Op regelmatige tijdstippen worden de verschillende andere diensten ook betrokken in het proces, daarbij worden er drie grote participatieperiodes voorzien met diverse stakeholders (gemeenten, natuur, landbouw,…). Dankzij deze bijzonder constructieve samenwerking kan een ambitieuze Nota Ruimte opgemaakt worden.

Opdrachtgever:

provincie Antwerpen

Team: 

Jaar:

2016 - 2017

Atelier Romain - BUUR

beschrijving
bottom of page