top of page
noun-arrow-2601665.png

Maritieme Campus Antwerpen

In opdracht van Reslea NV, de vastgoeddochter van de Antwerpse rederij CMB, maakt Atelier Romain in samenwerking het Rotterdamse architectenbureau KCAP een masterplan op voor de bouw van een Martieme Campus Antwerpen op de voormalige BP-site. Het ontwerp in opmaak is een resultaat van een intensief co-creatief proces in bouwteamformule.

We zetten hiervoor een vooruitstrevende toekomstvisie uiteen. Het idee om vanuit Antwerpen diverse Europese- en wereldspelers actief te betrekken in de toekomst van de scheepsvaart en te gaan groeperen rond één ambitieus maritiem campusmodel rijpt en krijgt een steeds breder draagvlak. De Maritieme Campus Antwerpen (MCA) moet een zenuwcentrum worden voor innovatieve projecten en verschillende maritieme spelers, overheden en onderwijs samenbrengen op één locatie. MCA wenst zich te profileren als een toonaangevend centrum voor onderzoek en ontwikkeling met een specifieke focus op duurzame en innovatieve watergebonden producten, processen, diensten, technologieën en (maak)industrie.

MCA clustert nationale en internationale spelers en brengt hen samen in netwerken. De verwevenheid van Antwerpen met haven- en scheepvaartactiviteiten wordt door deze maritieme campus blijvend versterkt. MCA bundelt en verspreidt de maritieme kennis voor de toekomst. Het creëren van dergelijke campus betekent zowel voor de stad Antwerpen als voor Vlaanderen, België en Europa een toegevoegde waarde op vlak van economische ontwikkeling, innovatie, werkgelegenheid en stedelijke ontwikkeling.

Een grondige analyse en diagnose van de locatie leidt tot een innovatief ontwerp dat groeit vanuit de geest van de plek. De gedwongen relatie met de Schelde en de omhulling door de Hobokense Polder worden hier erkent. MCA ontplooit zicht tot een waar scharnierpunt tussen deze belangrijke entiteiten waarbij het elke opportuniteit meeneemt.

De bestemming van het project is ambitieus. Er werd vertrokken vanuit een boeiend en complex programma die moet leiden naar een innovatief milieu waar verschillende spelers uit verschillende disciplines binnen de maritieme sector met elkaar correleren. Daarnaast moet MCA een plek van beleving worden waarbij plaats wordt gemaakt voor publieksfuncties waar zowel denkers, doeners en bezoekers interageren. Op deze manier wil MCA de maritieme sector kenbaar maken bij het grote publiek.

Opdrachtgever:

Reslea NV

Team: 

Jaar:

2018 - 2021

Atelier Romain - KCAP

beschrijving
bottom of page