top of page
noun-arrow-2601665.png

Landbouwbeleidsplan Aalst

Het Team Atelier Romain – Let Us – ILVO – VLM werkt aan een integraal landbouwbeleidsplan voor de stad Aalst! Met dit plan neemt de stad de tijd om een duidelijk en vooral actiegericht beleid uit te stippelen dat beantwoordt aan de verwachtingen, behoeften en knelpunten van de landbouwsector.

De landbouw in Aalst staat de laatste decennia meer en meer onder druk door verschillende mechanismen. Ondanks het aanzienlijk percentage in oppervlakte waarover de landbouw in Aalst beschikt, wordt het landbouwgebied nog steeds te veel beschouwd als restgebied. Aalst heeft in het verleden heel sterk ingezet op een ruimtelijk beleid voor haar bebouwde omgeving, waarbij nog onvoldoende aandacht gaat naar ruimtelijke ontwikkelingen in het landbouwgebied. Het belang van de open ruimte groeit vanuit actuele en urgente maatschappelijke en klimaatuitdagingen. Maar ook het belang van de voedselproductie nabij de stad. Willen we een gezonde en toekomstbestendige stad plannen dan is ruimte voor voedselproductie een cruciaal onderdeel van.

De stad vertrekt voor dit landbouwbeleidsplan vanuit een gedegen open ruimtebeleid dat doorwerkt tot op het niveau van de Aalsterse landbouwbedrijven, maar ook uitspraken formuleert richting een lokale voedselstrategie. Dit biedt kansen voor duurzame voedselproductie, landschap, klimaat, biodiversiteit en waterberging. Het biedt de boeren in de eerste plaats een gedegen toekomstperspectief, rechtszekerheid en een herwonnen plaats in de samenleving.

Opdrachtgever:

stad Aalst

Team: 

Jaar:

2021 - 2022

Atelier Romain - Let Us - ILVO - VLM

beschrijving
bottom of page