top of page
noun-arrow-2601665.png

LABO RUIMTE Boerenland

Duurzame voedselproductie heeft ook in het Vlaanderen van de toekomst zijn plek! Het is vandaag nog niet altijd even duidelijk hoe we ons een landschap moeten voorstellen waarin landbouw(economische) en landschap(secologische) doelstellingen duurzaam samenkomen. LABO RUIMTE Boerenland onderzoekt hoe de voedselproductie en het (landbouw)landschap in de regio Voorkempen eruit kan zien in 2040.


Dit onderzoek vertrekt vanuit de 12 landbouwprofielen van de toekomst zoals voorgesteld door het Joint Research Centre van de Europese Commissie. Gebaseerd op grote maatschappelijke trends kwamen ze tot 12 verschillende landbouwprofielen. Van de boer met dieren, gronden en tractoren tot de ingenieur die voeding in een laboratorium kweekt. Van lokaal en kleinschalig tot wereldwijd actief.


Binnen het onderzoek LABO RUIMTE Boerenland gaat het team Atelier Romain ontwerpend en onderzoekend aan de slag met deze twaalf landbouwprofielen in de Regio Voorkempen. Via technieken uit ontwerpend onderzoek wil LABO RUIMTE Boerenland de ruimtelijke dimensie van landbouw in 2040 verkennen en verbeelden. De landbouwprofielen van de toekomst worden hierbij geprojecteerd op onder meer het landschap, de aanwezige infrastructuur en de demografische context in de regio Voorkempen. Via grafisch materiaal, zoals kaarten, diagrammen en schetsen, brengt het ontwerpend onderzoek verschillende scenario’s voor de landbouwruimte in beeld. Door mogelijkheden te tonen, willen we het debat over het (landbouw)landschap voeden en zoeken naar nieuwe vormen van toekomstbeelden.


Het LABO RUIMTE Boerenland onderzoek is een initiatief van LABO RUIMTE, een samenwerkingsverband tussen Team Vlaams Bouwmeester en Departement Omgeving, met de medewerking van het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), de Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV) en provincie Antwerpen.

Opdrachtgever:

Departement Omgeving

Team: 

Jaar:

2023-...

Atelier Romain

beschrijving
bottom of page