top of page
noun-arrow-2601665.png

Kernversterking Leuvenstraat Vilvoorde

Elk jaar zet de stad Vilvoorde zijn schouders onder een cluster aan onderbenutte percelen of een urgente ontwikkelingsopgave. Aan de hand van een doordachte en duurzame ruimtelijke visie, kan de stad de dialoog aangaan met de betrokken eigenaars en projectontwikkelaars.


In 2022 was het de beurt aan het bouwblok ter hoogte van de Leuvenstraat en de Toekomststraat, in het midden van het historisch centrum en het kernwinkelgebied. Het projectgebied is omwille van zijn schaal en ligging uitermate geschikt voor kernversterking. Anderzijds ligt in het centrum ook een uitdaging naar meer toegankelijk groen en ontmoetingsplekken. We zien in het herontwikkelen van dit gebied de opportuniteit om na te denken over slim verdichten, verweven van functies en aangepaste en gediversifieerde woonprogramma’s. Dit met aandacht voor de beeldkwaliteit en een landschappelijke inbedding. Tegelijk stellen we klimaatrobuust ontwerpen voorop.


Het betrof een kort en intensief traject. Na een heel grondige maar gerichte ruimtelijke analyse werden belangrijke knelpunten en opportuniteiten snel kenbaar. Onder meer de aanwezigheid van cultuurhistorisch erfgoed en toegankelijk groen zijn enorme troeven die kunnen worden versterkt door de juiste interventie. De brug tussen de analyse en het ontwerpend onderzoek werd gemaakt aan de hand van vijf ruimtelijke ambities. Deze ambities stellen de stad in staat om aan te geven waar het met dit bouwblok naartoe wil en wat de randvoorwaarden zijn voor een potentiele ontwikkeling.


De ambities vormen de richtlijnen van het ontwerpend onderzoek. Aan de hand van uiteenlopende scenario’s waren we in staat om op een heel wervende manier in dialoog te gaan met de stad. Goede en gedragen aspecten werden opgenomen en verwerkt in een integraal voorkeurscenario. De uiteindelijke visie geeft een beeld over hoe het bouwblok er zou kunnen uitzien: een geïntegreerd bouwvolume die ruimte laat voor (gezinsvriendelijk) wonen, winkelen, werken, erfgoed en ontmoeten. 

Opdrachtgever:

Stad Vilvoorde

Team: 

Jaar:

2022

Atelier Romain

beschrijving
bottom of page