top of page
noun-arrow-2601665.png

Kernnota Ruimte Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen wil actief meedenken aan kwalitatieve oplossingen om de nieuwe ruimtelijke uitdagingen waar we nu voor staan te kunnen beantwoorden. De provincie vindt het belangrijk om een maat-schappelijk debat te voeren over het toekomstig gebruik van onze ruimte en heeft daarom een studieopdracht toevertrouwd aan Atelier Romain + BUUR om een synthetische en wervende beleidsnota uit te werken.

Deze nota is de basis voor het ruimtelijk beleid dat de Provincie Oost-Vlaanderen in de komende jaren wil gaan voeren. De blik reikt daarbij tot 2050. De nota moet dus niet alleen beantwoorden aan de huidige beleidsuitdagingen, maar ook houvast bieden voor toekomstige uitdagingen en ontwikkelingen die we nu nog niet kennen. Net daarom gaat het eerste deel van deze nota terug tot acht kernwaarden van het ruimtelijk beleid.

De Provincie stelt vervolgens vier ruimtelijke principes voorop. Deze principes vormen samen het toetsingskader voor alle ruimtelijke dossiers die op de tafel van de Provincie komen te liggen. Op die manier garanderen ze de doorwerking van de acht kernwaarden in het beleid. Wanneer een nieuw project aan de vier ruimtelijke principes beantwoordt, komt het immers impliciet ook tegemoet aan de acht waarden.

De uitdaging voor dit vernieuwde ruimtelijk beleid start vandaag. In een laatste hoofdstuk ‘vijf werkvelden’ geeft de Provincie aan op welke manier ze dit concreet zal aanvatten.

Klik hier om de volledige nota te bekijken

Opdrachtgever:

provincie Oost-Vlaanderen

Team: 

Jaar:

2016

Atelier Romain - BUUR

beschrijving
bottom of page