top of page
noun-arrow-2601665.png

Kernentypering West-Vlaamse steden en gemeenten

De provincie West-Vlaanderen voert samen met Atelier Romain onderzoek naar de rol van de West-Vlaamse dorpen en steden. Met deze studie willen we inzicht krijgen in het netwerk van kernen en brengen hierbij ook hun onderlinge relatie mee in beeld. Met de resultaten van dit onderzoek kan de provincie haar duurzaam ruimtelijk beleid voortzetten en verscherpen, en ook voor de verdere opmaak van het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen (BRWV) zal dit onderzoek een belangrijke bron zijn.


Door middel van een benchmarkonderzoek, halen we inspiratie op bij kerntyperingen in andere Vlaamse of Nederlandse regio’s. Met die inspiratie kunnen we drie indicatoren opstellen die beeldbepalend zijn voor de West-Vlaamse context. Om niet louter de kernen te rangschikken volgens hun stedelijkheid, wordt een netwerkbenadering gehanteerd. Hierin worden de kernen, aan de hand van ‘functionele gehelen’ in de provincie, met elkaar in relatie gesteld. Zo wordt rekening gehouden met de lokale context van elke kern.


Op basis van de categorisering met de netwerkbenadering worden per type kern toekomstperspectieven opgesteld. Hier doen we uitspraken over waar de woningprogrammatie vooral moet worden opgevangen, hoe het toekomstig ruimtelijk beleid kan gestuurd worden en welke kwaliteitseisen er gesteld moeten worden voor bepaalde projecten.

Opdrachtgever:

Provincie West-Vlaanderen

Team: 

Jaar:

2022 - 2023

Atelier Romain

beschrijving
bottom of page