top of page
noun-arrow-2601665.png

Inrichtingsplannen Oude Bareel Sint-Amandsberg

In de wijk Oude Bareel, behorende tot Sint-Amandsberg, staan de komende jaren heel wat projecten op til. De stad Gent initieert een gezamenlijk traject voor de ontwikkeling van een integrale visie over de vier nabijgelegen deelgebieden in de wijk. Tijdens een co-creatieve week worden de deelgebieden vanuit een duurzame geïntegreerde visie op de wijk benaderd. De charette heeft tot doel om duurzame integrale concepten te definiëren die ruimtelijk worden afgetoetst aan de hand van ontwerpend onderzoek en vervolgens leiden tot gedragen masterplannen.


Vanuit de analyse werden duidelijke krachtlijnen gefilterd diede basis vormen voor het masterplan. Gedurende de ontwerpweek werden stakeholders elke avond uitgenodigd om het project op te volgen en eventuele bezorgdheden te uiten. In navolging van de ontwerpweek werd ook een infomarkt gehouden voor alle buurtbewoners. Hierop werden de analyse en de principes/krachtlijnen gepresenteerd. De aandachtspunten en bezorgdheden van de buurtbewoners werden gecapteerd.


In een volgende fase werden de principes omgezet naar een eerste masterplan dat herhaaldelijk werd afgetoetst met de

stadsdiensten en de kwaliteitskamer.

Opdrachtgever:

Immobel - Novus - Hectaar

Team: 

Jaar:

2019 - 2021

Atelier Romain - Atelier GRAS

beschrijving
bottom of page