top of page
noun-arrow-2601665.png

Inrichtingsplan SOK Diest

Deurne is doorheen de jaren uitgegroeid van een kerk omringd door enkele boerderijen en woningen naar een bescheiden dorpskern met uitlopers tot in Tessenderlo. De kern van Deurne is geïsoleerd van overige kernen van de gemeente door het omvangrijke weidegebied van de vallei van de Drie Beken. Het omringende landschap van het dorp wordt gekenmerkt door een gesloten en bosrijk landbouwgebied. De kern van het dorp vormt het centrum van het verenigingsleven. Op deze plaats komen recreatieve en culturele activiteiten samen. Bewoners geven aan dat er weinig dorpsgevoel heerst door het ontbreken van een sterke centrale kern, een levendig dorpshart. Een herinrichting van de dorpskern dringt zich op. De stad zet zijn schouders onder dit project en lanceert de vraag naar de opmaak van een inrichtingsplan voor de gehele site, rekening houdende met de voorschriften van de geldende stedenbouwkundige plannen.

Atelier Romain start deze uitdaging vanuit de resultaten van een participatief traject met bewoners. Vervolgens wordt een

inventaris opgemaakt van de aanwezige noden en behoeften van de verschillende verenigingen actief op de site. Vanuit deze analyse gaat het team via ontwerpend onderzoek en doorgedreven participatie op zoek naar verschillende concepten, ideeën en scenario’s. Deze worden uitvoerig afgetoetst met de stad, de betrokken verenigingen en de bewoners (incl. kinderparticipatie). Voorts wordt ook architecturaal uitgewerkt hoe sport en recreatie zich tot elkaar kunnen verzoenen tot één complementair en ruimtelijk efficiënt geheel. Het uiteindelijke inrichtingsplan en bijhorende agenda met actiepunten biedt voor de stad Diest een vertrekpunt om de verschillende ambities op korte termijn te realiseren. Aan deze agenda wordt een fasering gekoppeld zodat het verenigingsleven ten allen tijde kan blijven plaatsvinden tijdens de werken.

Opdrachtgever:

stad Diest

Team: 

Jaar:

2018 - 2019

Atelier Romain

beschrijving
bottom of page