top of page
noun-arrow-2601665.png

DNA van het dorp - Moorsele

Met het ‘DNA van het dorp’ wil de provincie West-Vlaanderen lokale besturen ondersteunen bij de opmaak van een masterplan voor de dorpen gelegen in een landelijke context. Een masterplan dat als kader voor toekomstige ontwikkelingen dient in de West-Vlaamse dorpen en dat de eigenheid van het dorp alsook haar landschappelijke inpassing accentueert met aandacht voor diepgaande participatie.

Het multidisciplinair onderzoeksteam zal samen met bewoners, bestuurders en experten een toekomstvisie opmaken voor Moorsele. Deze toekomstvisie wordt gebaseerd op het DNA van het dorp dat afgeleid wordt uit enerzijds de analyse van de ruimtelijke systemen en anderzijds uit de beleving van het dorpslandschap. Daarbij ligt de nadruk op het versterken van de eigenheid van het dorp. Voor Moorsele wordt hierbij extra ingezet op klimaatrobuustheid, kwaliteitsvolle publieke (groene) ruimte, een zacht netwerk en de connectie met het groenblauw netwerk en de open ruimte rondom de kern.

3 grote onderzoeksvragen voor de dorpskern Moorsele:

  • Moorsele als klimaatrobuuste dorpskern (aandacht voor wateroverlast en -schaarste, vergroenen en ontharden, een biodivers landschap tot in de kern van het dorp, de connectie met de omliggende open ruimte,…)

  • Moorsele als verbonden dorpskern (ontwikkelingsprincipes voor de realisatie van o.a. trage wegen, een kwaliteitsvolle publieke en groene ruimte,… en een veilige aansluiting van invalswegen op dit trage wegennetwerk,…)

  • Moorsele als levendige dorpskern (publieke functies en handelsapparaat, aandacht voor verschillende doelgroepen, een kwalitatieve dorpsrand,…)

Opdrachtgever:

provincie West-Vlaanderen - gemeente Wevelgem

Team: 

Jaar:

2020 - 2021

Atelier Romain - Forest - Endeavour - Traject

beschrijving
bottom of page