top of page
noun-arrow-2601665.png

Conceptstudie Groene Gordel Roeselare

Roeselare wil een vernieuwende visie ontwikkelen voor de versterking en verbinding van het groen in de stad en dit samen met burgers. In de ‘zachte stad’ wordt dus zowel een ecologische als een sociale ambitie geïnvesteerd.


Vertrekpunt van deze conceptsubsidie is het samenkomen van twee ambities. Het bestuur neemt zich voor om 100.000 bomen te planten binnen de legislatuur. Het burgerinitiatief ‘Meer bomen in Roeselare’ schuift het beeld van een Groene Route of Bomengordel naar voor als stapsteen naar een zachtere, groenere en minder grijze stad.


De ecologische betekenis van een sterker en meer verbonden groen-blauw netwerk spreekt voor zich. Biodiversiteit en ecosysteemdiensten floreren bij de gratie van verbondenheid en interactie. Samen met een actieve burgerbeweging een project van ruimtelijke verbondenheid ontwikkelen, biedt kansen om tevens een breed gedragen traject van sociale verbondenheid op te zetten binnen de gemeenschap. Groen-blauwe structuren spelen namelijk een belangrijke rol bij individuele en collectieve beleving en gebruik van de publieke ruimte. Ook de leefbaarheid van de stad voor bewoners en bezoekers staat hierbij dus centraal bij ‘RSL in transformatie’.


Het bestaande aanbod aan openbaar groen in het centrumgebied van de stad Roeselare is beperkt maar divers in type en schaal: tijdelijke inrichtingen, buurtgroen, sportparken, stadsparken, begraafplaats …. Samen met de verharde publieke ruimtes vormt het een ‘patchwork’ van openbare ruimtes. De potenties voor verbetering en versterking van het aanbod (in groenfunctie en groentype) zit voornamelijk in het verbinden van de verschillende plekken. De conceptsubsidiestudie zet in dat verband in op drie doelstellingen: Ruimtelijke haalbaarheid onderzoeken van de Groene Route, de doorvertaling van principes naar een uitvoerbaar plan én de uitrol van een grijze naar een groene stad!

Opdrachtgever:

Stad Roeselare

Team: 

Jaar:

2021 - ...

Atelier Romain - Witteveen + Bos

beschrijving
bottom of page