top of page
noun-arrow-2601665.png

Brielmeersen Deinze

In samenwerking met VOLT architecten diende Atelier Romain (toenmalig Forest ) een wedstijdontwerp (2de plaats) in voor een nieuwe cafetaria in het provinciaal domein de Brielmeersen te Deinze.

Het masterplan opgemaakt door Blauwdruk en Lama bepaalt sprekend de krachtlijnen van een nieuwe identiteit voor het Provinciaal Domein De Brielmeersen. De Brielmeersen krijgt in het plan drie leesbare ruimten die de bezoeker een trapsgewijs gradiënt bezorgt van zeer intensief en stedelijk tot zeer natuurlijk en terug verbonden met de identiteitsdrager van de omgeving: de Leie. Tussen elk van de drie zones wordt er een leesbare interne grens geschetst die verdere ontwikkeling, toekomstig beheer en gebruik begeleidt. De buitengrenzen van het domein worden dan weer een stuk vervaagd: een stedelijke as verbindt het domein met de stad en de natuurrijke zone verweeft zich met de Leie. De combinatie van het duidelijk stellen van interne grenzen met het willen overstijgen van de buitengrenzen zijn een zoektocht naar een nieuwe identiteit.

Deze zoektocht werd een sturende kracht in deze opdracht. De bouw van de cafetaria is een strategische eerste zet om de identiteit van De Brielmeersen terug te versterken. Een identiteit die zowel lokaal - in zijn functie als stadspark - als bovenlokaal – als provinciaal domein dat een knooppunt op de route van Leie is - moet werken.

Tussen het masterplan en het bepalen van de inplanting en vormgeving van de cafetaria ontbrak een schakel om de opdracht op een kwalitatieve wijze in te vullen. Er was nood aan een verdieping van de vernieuwde identiteit opgegeven in het masterplan. De ontbrekende schakel kreeg vorm in een scenografie die De Brielmeersen nog verder intern en extern connecteert, en die bouwstenen oplevert waarmee het domein zich stapsgewijs verder kan ontwikkelen. Het levert een logica op die toelaat om een juiste inplanting van het gebouw en zijn directe omgeving te maken, zonder het huidige gebruik geweld aan te doen. Een logica die de eerste krachtlijnen van het masterplan in de realiteit uitzet maar toelaat dat er bij de definitieve uitwerking van het masterplan speelruimte blijft.

De drie bouwstenen van de scenografie zijn het taludlandschap met platformen, een transitie van zeer stedelijk tot zeer natuurlijk en het spelen met de grens.

Opdrachtgever:

Provincie Oost-Vlaanderen, dienst patrimonium

Team: 

Jaar:

2020

Atelier Romain (toen Forest) - VOLT-architecten

beschrijving
bottom of page