top of page
noun-arrow-2601665.png

Bouwblok analyse Vandenbroucke

De stad Roeselare vroeg Atelier Romain om stedenbouwkundige analyses te voeren op een bouwblok gelegen in het stadscentrum. De huidige ruimtelijke invulling komt onder druk te staan en de stad wenst alvorens gesprekken aan te gaan met private partijen de mogelijkheden van de site grondig te onderzoeken. In een kort ontwerpmatig proces werden er verschillende pistes onderzocht en uitgewerkt. Het resultaat biedt de mogelijkheid aan de stad om private initiatieven te begeleiden alsook te inspireren.

Opdrachtgever:

stad Roeselare

Team: 

Jaar:

2018

Atelier Romain

beschrijving
bottom of page