top of page
noun-arrow-2601665.png

Binnengebied Kieldrecht

In 2018 ontwikkelde Atelier Romain masterplan voor het binnengebied Kieldrecht. We onderzochten aan de hand van ontwerpend onderzoek de mogelijkheden voor het gebied met respect voor de huidige en toekomstige ruimtegebruikers. Met het oog op het behouden van de compacte dorpskern en een gaaf open polderlandschap wordt ingezet op diverse gradaties van inbreiding en verdichting. Verschillende scenario’s werden opgemaakt en afgetoetst met zowel opdrachtgever, stakeholders als de bewoners.


Bijzondere aandacht ging naar het versterken van de open en groene ruimte en het terug visueel en fysiek openstellen van het recreatief gebied naar zijn omgeving. Het woonpark vormt zo een ontmoetingsplek in functie van de polderdorpen. Hiervoor werd nagedacht over principes van compact en meervoudig ruimtegebruik in al zijn facetten.


Enkele jaren later volgde de vervolgopdracht waar we een uitvoeringsgericht plan opmaakte voor de landschappelijke invulling.

Opdrachtgever:

Gemeente Beveren

Team: 

Jaar:

2022

Atelier Romain

beschrijving
bottom of page