top of page
noun-arrow-2601665.png

Beleidsplan Ruimte Sint-Martens-Latem

Het Beleidsplan Ruimte voor de gemeente Sint-Martens-Latem wordt op vandaag volop vormgegeven. Dit beleidsplan zal bestaan uit een strategische visie en één beleidskader. De strategische visie wordt opgemaakt op planhorizon 2050. Naast deze strategische visie koos de gemeente ook voor de opmaak van een thematische beleidskaders, namelijk ‘Selectieve verdichting’.


In de strategische visie vertrekken we vanuit de uitdagingen waarmee de gemeente op korte of lange termijn zal worden geconfronteerd.


Van daaruit formuleren we ambities. Deze ambities verbeelden hoe de gemeente in 2050 ruimtelijk zou functioneren. Hieraan koppelen we ook ruimtelijke strategieën: de manieren waarop we deze visie willen waar maken. De strategische visie is de combinatie van deze ambities en strategieën. Deze visie op lange termijn is het brede kader, de visie, dat de gemeente in al haar toekomstig ruimtelijk beleid zal onderschrijven en mee helpen realiseren.

Opdrachtgever:

Gemeente Sint-Martens-Latem

Team: 

Jaar:

2021 - ...

Atelier Romain

beschrijving
bottom of page