top of page
noun-arrow-2601665.png

Beleidsplan Ruimte Kasterlee

Het Beleidsplan Ruimte zal het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Kasterlee vervangen. Het ruimtelijk structuurplan, daterend uit 2006, omschrijft het ruimtelijk beleid dat tot vandaag is gevoerd. Een groot deel van de acties die in dit structuurplan worden vermeld, zijn ondertussen uitgevoerd of zijn niet langer wenselijk omwille van het voortschrijdend inzicht. Omwille hiervan dient het huidige ruimtelijke beleid in de gemeente te worden voorzien van een nieuw, vooruitstrevend kader voor haar ruimtelijk beleid in de toekomst. Dit is wat het Beleidsplan Ruimte zal omvatten: een duurzame, consistente ruimtelijk visie voor het volledige grondgebied dat als kader en houvast zal dienen voor het toekomstig ruimtelijk beleid in de gemeente.


Het Beleidsplan Ruimte voor de gemeente Kasterlee wordt op vandaag volop vormgegeven. Dit beleidsplan zal bestaan uit een strategische visie en twee beleidskaders. De strategische visie wordt opgemaakt op planhorizon 2050. Naast deze strategische visie koos de gemeente ook voor de opmaak van twee thematische beleidskaders, namelijk: het Beleidskader Verdichting en het Beleidskader Open Ruimte.


Voor de begeleiding en opmaak van het Beleidsplan Ruimte stelde de gemeente Kasterlee het team Atelier Romain - Antea Group - Endeavour aan. Dit team staat in voor de inhoudelijke ondersteuning van het Beleidsplan Ruimte. Tevens maken we het strategisch MER op, organiseren we mee de nodige participatiemomenten en workshops die draagvlak creëren voor de verschillende ambities, strategieën en acties.

Opdrachtgever:

Gemeente Kasterlee

Team: 

Jaar:

2021 - ...

Atelier Romain - Antea Group - Endeavour

beschrijving
bottom of page