top of page
noun-arrow-2601665.png

Afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in beschermd erfgoed

Het afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in beschermd erfgoed biedt streeft naar een evenwichtig oplossing voor actieve landbouwers die hun beroep uitoefenen en verder willen zetten op of in beschermd erfgoed. Hierbij wordt rekening gehouden met het behoud van de erfgoedwaarden, de landschappelijke setting en de agrarische context.

SumResearch werkte dit kader uit met medewerking van Atelier Romain, Tri.zone en Publius advocaten in opdracht van het agentschap Onroerend Erfgoed. Het afwegingskader is de resultante van een interactief onderzoeksproces waaraan zowel het agentschap Onroerend Erfgoed, departement Landbouw & Visserij, landbouworganisatie als het departement Ruimte deelname.

Het nieuwe afwegingskader wordt gebruikt bij het adviseren van stedenbouwkundige aanvragen van landbouwers die werken wil uitvoeren aan of in zijn/haar beschermd monument, landschap, stads- of dorpsgezicht of archeologische site. Op die manier is het voor de aanvrager en voor de vergunningverlener bij de start duidelijk wat de criteria zijn en hoe het ideale procesverloop er uit ziet.

Het afwegingskader kan geraadpleegd worden via de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.


Opdrachtgever: Agentschap Onroerend Erfgoed

Jaar: 2015-2016

Opdrachtgever:

Agentschap Onroerend Erfgoed

Team: 

Jaar:

2015 - 2016

Atelier Romain (i.o.v. SumResearch) - Tri.zone - Publius advocaten

beschrijving
bottom of page