top of page
noun-arrow-2601665.png

Geïntegreerde visie en
gebiedsprogramma Walden

WALDEN is het acroniem voor Wouden, Akkers en Landschappen langsheen de Dijlevallei Ecologisch laten Netwerken en verwijst met een knipoog naar het gelijknamige boek van de Amerikaanse schrijver Thoreau uit 1854. Met het strategisch project zetten de partners de schouders onder het versterken van de open ruimte tussen het Heverleebos, het Meerdaalwoud en het Zoniënwoud, met het landbouwplateau van Duisburg en de valleien van Dijle, Laan, IJse en Voer. Het project geeft mee uitvoering aan het gebiedsgericht project de Brabantse Wouden (BW): de ambitie om het Meerdaalwoud, Zoniënwoud en Hallerbos met elkaar te verbinden via de valleien van de meanderende rivieren van Dijle, Laan, IJse en Voer en via robuuste verbindingslandschappen over de landbouwplateaus. Om zo te leiden tot een voor bewoners, landbouwers en bezoekers florerend leefgebied en bestemming die op termijn kan uitgroeien tot Nationaal Park.


Atelier Romain staat in voor de opmaak van een geïntegreerde visie en gebiedsprogramma voor het volledige projectgebied van het strategisch project Walden. De visie past zich in binnen de landschapsbiografie en is complementair aan en afgestemd op het masterplan voor de Brabantse Wouden en vormt hiervan een verdere uitwerking. De geïntegreerde visie focust op de grote lijn en elementen waar het SP Walden het verschil kan maken. De visie biedt een houvast voor toekomstige projecten. Het hieraan gekoppeld gebiedsprogramma omvat de stappen die door de verschillende partners ondernomen worden om de geïntegreerde visie te realiseren.


De opmaak van een geïntegreerde visie en gebiedsprogramma gaat gepaard met een gericht participatietraject met de provincie, ANB, de betrokken gemeenten en diverse actoren en streekpartners. We zetten in op een gedragen verhaal voor Walden, waarbij we reeds vroeg samen inzetten op het benoemen en uitwerken van concrete acties gekoppeld aan een concreet engagement.


In opdracht van provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap Natuur en Bos en de vier betrokken gemeenten: Leuven, Bertem, Huldenberg en Oud-Heverlee.

Opdrachtgever:

provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap Natuur en Bos en de vier betrokken gemeenten: Leuven, Bertem, Huldenberg en Oud-Heverlee

Team: 

Jaar:

2023- ...

Atelier Romain

beschrijving
bottom of page