20170331_Abstract_small
20170228-scenario 2-03_lt
20170216_Scenario1_1
20161212_websitefoto_lt

Inrichtingsplan Oosterlindeveld Diest

Atelier Romain is aangesteld door de gemeente Diest om een kwalitatief inrichtings- en beeldkwaliteitsplan op te maken voor de recreatiezone Oosterlindenveld gelegen nabij de dorpskern van Schaffen. Dit in navolging van het RUP zonevreemde recreatie dat sinds 2012 van kracht is.