top of page
20170331_Abstract_small
20170228-scenario 2-03_lt
20170216_Scenario1_1
20161212_websitefoto_lt

Inrichtingsplan Oosterlindeveld Diest

Atelier Romain is aangesteld door de gemeente Diest om een kwalitatief inrichtings- en beeldkwaliteitsplan op te maken voor de recreatiezone Oosterlindenveld gelegen nabij de dorpskern van Schaffen. Dit in navolging van het RUP zonevreemde recreatie dat sinds 2012 van kracht is.

bottom of page