top of page
best_structuur_6Maaseik_lt
best_structuur_5groenblauw_lt
20181218_Referentiebeelden_shift_v2
absoluut
migraties_crop

Woonstudie Maaseik

 

De stad Maaseik wordt steeds vaker geconfronteerd met ontwikkelingsvoorstellen en verdichtingsvragen zowel in het kleinstedelijk gebied als in het buitengebied. De afgelopen jaren werden veel projecten, verkavelingen en RUP’s goedgekeurd en ontwikkeld, maar een globale stedelijke woonvisie en kader voor verdere ontwikkeling ontbrak. In opdracht van de stad Maaseik geeft Atelier Romain invulling aan deze ruimtelijke ontwikkelingsvisie. Deze woonstudie brengt de woonvraag en het ruime woonaanbod in kaart en analyseert de belangrijkste uitdagingen voor de stad. De ruimtelijke visie zal de stad in staat stellen om als afwegingskader te dienen bij het verder ontwikkelen. De stad kan zo een meer actieve en efficiënte rol opnemen op vlak van wonen en kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling.

Opdrachtgever: Stad Maaseik

Jaar: 2018 - 2019

bottom of page