top of page
WPK
WPK2
WPK3
WPK4
WPK5

Woonplan Kortrijk​

De stad Kortrijk laat een Woonplan opmaken door Atelier Romain dat richting geeft aan het stedelijk woonbeleid. De ruimtelijke bevindingen van het woonplan zullen bovendien via een beleidskader worden opgenomen in het ruimtelijk beleidsplan Kortrijk.

 

Na een uitgebreide analyse over de Kortrijkse woonstad brengen we aan de hand van verschillende demografische en socio-economische indicatoren de woonvraag en het woonaanbod van vandaag en morgen in beeld. Deze worden met elkaar geconfronteerd om mismatches aan het licht te brengen. De inzichten projecteren we op het kaartbeeld van Kortrijk om na te gaan hoe de trends zich ruimtelijk differentiëren in de stad.

 

In de huidige fase van het traject nemen we de uitdagingen en opportuniteiten mee om ze door te vertalen naar toekomstbeelden voor de stad. De toekomstbeelden maken duidelijk op welke uitdagingen we oplossingen willen bieden en welke kansen we hiervoor inzetten.

 

In een latere fase zetten we de strategische visie om in een beleidsagenda. Deze zal bestaan uit een thematische agenda en een gebiedsgerichte agenda met ontwikkelingsperspectieven op maat van de buurt. Beide vormen samen de transitie-agenda.

bottom of page