top of page
afbeeldingen
afbeeldingen2
afbeeldingen3
afbeeldingen5
afbeeldingen4

Voedselomgevingen in kaart en beeld

Het Departement Omgeving heeft de ambitie om het concept voedselomgevingen tastbaar te maken door voedselomgevingen in kaart en beeld te brengen voor twee lokale overheden met een lokale voedselstrategie. Het onderzoek sluit aan bij het project van de Vlaamse Overheid dat voedselomgevingen in gans Vlaanderen in kaart brengt.

Atelier Romain, Let Us en Gezond Leven grijpen deze kans door vanuit hun expertise de link tussen de voedselomgeving en het consumptiegedrag te onderzoeken aan de hand van gezonde en milieuverantwoorde indicatoren in Gent en Sint-Truiden. In samenspraak met de lokale overheden wordt in beeld gebracht hoever de gemeentelijke bevoegdheid reikt in de transitie naar gezonde en milieuverantwoorde voedselomgevingen en welke stimulerende interventies ingezet kunnen worden om voedselomgevingen mee vorm te geven.

In dit onderzoek worden voedselomgevingen benadert vanuit een stedenbouwkundige bril met een focus op de ruimtelijke kenmerken. Hoe manifesteren voedselomgevingen zich in de ruimte oftewel welke impact hebben voedselomgevingen op de ruimtelijke context? De inzichten hieruit laten ons toe om ruimtelijke interventies te ontwikkelen die inspelen op de voedselomgeving an sich en de impact die de voedselomgeving heeft op het gedrag.

Het onderzoeksteam kiest ervoor om naast het gemeentelijk schaalniveau ook te werken met een case-specifiek schaalniveau. Per gemeente worden er concrete cases zoals de Watersportbaan gekozen met een focus op kwetsbare bewoners zoals jongeren, volwassenen en ouderen.

bottom of page