top of page
soorten lasten rev-23_crop
schema_lasten_weegschaal-25
schema_lasten_per fiche2-10
Cover rapport_Frederic Vandoninck Wouter

Inzet van lasten bij omgevingsvergunningen

Stedenbouwkundige lasten zijn een manier om invloed uit te kunnen oefenen op nieuwe ontwikkelingen en deze meer op maat van hun ruimtelijke omgeving te krijgen, of een grotere bijdrage te laten leveren aan hun omgeving.Atelier Romain analyseerde samen met Publius en Rebel group, de toepassingsmogelijkheden van lasten bij omgevingsvergunningen om tot een set van aanbevelingen en concrete producten te komen waarmee de inzet van deze lasten verder kan gestimuleerd worden. Uit het onderzoek bleek een grote behoefte naar de specifieke toepassingservaring met lasten en dit vooral naar de proportionaliteit en de financiële bijdrage van de lasten.

In deze studie werden tevens praktijkvoorbeelden van lasten in beeld gebracht, die drempelverlagend moeten werken en die tegelijk de toepassingsprincipes kunnen aanrijken voor lasten bij omgevingsvergunningen. De voorziene instrumentengids bij het instrumentendecreet biedt daarbij een ontsluitingsmogelijkheid van deze voorbeelden en good practices.

Atelier Romain i.s.m. Publius-advocaten en Rebel Group

Opdrachtgever: Departement Omgeving

Jaar: 2018 – 2019

bottom of page