top of page
20190624_inrichtingsplan_V2-01
20190624_inrichtingsprincipes_landschap.
20190627_inrichtingsprincipe_toegangscho
organigram school
20190823_sfeerbeeld_birdsview_aanpassing
20190502_vlaggen
IMG_7572_bis
20190502_volwassenen-participatie
20200211_210416
20200211_211904 (1)

Inrichtingsplan SOK Diest

 

Deurne is doorheen de jaren uitgegroeid van een kerk omringd door enkele boerderijen en woningen naar een bescheiden dorpskern met uitlopers tot in Tessenderlo. De kern van Deurne is geïsoleerd van overige kernen van de gemeente door het omvangrijke weidegebied van de vallei van de Drie Beken. Het omringende landschap van het dorp wordt gekenmerkt door een gesloten en bosrijk landbouwgebied. De kern van het dorp vormt het centrum van het verenigingsleven. Op deze plaats komen recreatieve en culturele activiteiten samen. Bewoners geven aan dat er weinig dorpsgevoel heerst door het ontbreken van een sterke centrale kern, een levendig dorpshart. Een herinrichting van de dorpskern dringt zich op. De stad zet zijn schouders onder dit project en lanceert de vraag naar de opmaak van een inrichtingsplan voor de gehele site, rekening houdende met de voorschriften van de geldende stedenbouwkundige plannen.

 

Atelier Romain start deze uitdaging vanuit de resultaten van een participatief traject met bewoners. Vervolgens wordt een

inventaris opgemaakt van de aanwezige noden en behoeften van de verschillende verenigingen actief op de site. Vanuit deze analyse gaat het team via ontwerpend onderzoek en doorgedreven participatie op zoek naar verschillende concepten, ideeën en scenario’s. Deze worden uitvoerig afgetoetst met de stad, de betrokken verenigingen en de bewoners (incl. kinderparticipatie). Voorts wordt ook architecturaal uitgewerkt hoe sport en recreatie zich tot elkaar kunnen verzoenen tot één complementair en ruimtelijk efficiënt geheel. Het uiteindelijke inrichtingsplan en bijhorende agenda met  actiepunten biedt voor de stad Diest een vertrekpunt om de verschillende ambities op korte termijn te realiseren. Aan deze agenda wordt een fasering gekoppeld zodat het verenigingsleven ten allen tijde kan blijven plaatsvinden tijdens de werken.

Opdrachtgever: Stad Diest

Jaar: 2018 - 2019

bottom of page